UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Erasmus+ Výberové konanie 2022/2023

 

Termín odovzdania prihlášok do 14.03.2022, 12:00

Bližšie informácie, usmernenie, pomoc s výberom univerzity Vám poskytneme individuálne prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo cez MS Teams hovor. Kontakty 

 

Informácie k mobilite Erasmus+ ŠTÚDIUM

- možnosť vycestovať od prvého roku bakalárskeho štúdia

- minimálna dĺžka štúdia 2 mesiace 

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami 

- študent musí na zahraničnej univerzite získať minimálne 20 ECTS kreditov za semester 

Partnerské univerzity pre Erasmus+ štúdium

Ďalšie informácie

 

Informácie k mobilite Erasmus+ STÁŽ

- minimálna dĺžka štúdia 2 mesiace 

- každý študent súhrne max. 12 mesiacov v každom stupni VŠ vzdelávania

- k prihláške je potrebné predložiť aj e-mailovú komunikáciu s inštitúciou o predbežnom akceptovaní študenta a predpokladanom termíne absolvovania stáže

- stáž pre absolventov, a to do 1 roka od ukončenia štúdia, pričom výberové konanie musí byť absolvované ešte počas štúdia

Ďalšie informácie

Stáž pre čerstvých absolventov

 

Krátkodobé stáže doktorandov 

- trvanie 5 - 30 dní  

- k prihláške je potrebné predložiť aj e-mailovú komunikáciu s inštitúciou o predbežnom akceptovaní študenta a predpokladanom termíne absolvovania stáže

Ďalšie informácie

 

Potrebné doklady na prihlásenie sa do výberového konania:

Prihláška štúdium

Prihláška stáž

Životopis v slovenskom a anglickom jazyku

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk  

Posledná aktualizácia: 31.03.2022