UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zúčastnili sme sa na Európskom dni jazykov 2018

Zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj tento rok zúčastnili na Európskom dni jazykov. Pripomenuli sme si ho vo štvrtok 20. septembra 2018 sériou aktivít organizovaných v priestoroch košickej Tabačky/Kulturfabrik.

Cieľom podujatia je podnietiť obyvateľov členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov – a to s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne od roku 2001.

„Na tomto prestížnom podujatí sme sa zúčastnili po štvrtý raz,“ informuje prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD. „Našu fakultu reprezentovali Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ. Zastúpené sme mali anglický, nemecký, francúzsky a slovenský jazyk.“

Spokojnosť organizátorov aj prezentujúcich vyvolal vysoký záujem, najmä zo strany základných a stredných škôl. „Účasť bola naozaj vynikajúca. O naše stánky a jazykové aktivity prejavili veľký záujem nielen prítomní žiaci a študenti, ale aj ich učitelia. Viacerí nám poslali ďakovne e-maily. Účasť na tomto podujatí sme zároveň využili aj na propagáciu blížiaceho sa Dňa otvorených dverí UPJŠ, ktorý sa uskutoční 5. októbra 2018,“ dodáva prodekanka doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach chce aj touto cestou poďakovať pedagógom a študentom FF UPJŠ, ktorí sa aktívne podieľali na Európskom dni jazykov 2018:

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD., Dr. rer. pol. Michaela Kováčová, PhD., PhDr. Mária Paľová, PhD., Mgr. Alexandra Popovičová, PhD., Mag. Andreas Schiestl (rakúsky lektor);
Mgr. Lýdia Desiatniková, Mgr. Patrícia Havrila (rod. Želizňáková), Mgr. Gabriela Homoľová, Mgr. Igor Michalčík, Mgr. Barbora Molokáčová, Mgr. Veronika Nogolová, Mgr. Alena Oravcová, Mgr. Zuzana Solejová; Bc. Orsolya Balážová, Bc. Radovan Matesz, Bc. Lucia Žuravová, Kristína Puskásová, Marek Sabo, Dorota Paulína Sárová, Ingrid Sekelová, Samuel Vahovský, Bianka Žigraiová.

Spracoval:
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Fotografie:
Ing. Marek Sekerák
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 24.09.2018