UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravuje v rámci VIII. ročníka Košických politologických dialógov vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. novembra 2018 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.

Online prihláška (najneskôr do 31. októbra 2018)

Na konferencii bude prezentovaná aj odborná knižná publikácia, ktorá je výstupom z minuloročnej konferencie.

Posledná aktualizácia: 13.11.2018