UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentka Filozofickej fakulty UPJŠ uspela na Prekladateľskej univerziáde

 

     Prekladateľská univerziáda je súťaž, ktorú organizujú Literárny fond, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už viac ako 20 rokov. Jej cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl a univerzít priestor na prezentáciu talentu a záujmu o preklad. Účastníci sa môžu rozhodnúť prekladať v jednej z troch súťažných kategórií – umelecký preklad, odborný preklad alebo kritika a teória prekladu.
     O tejto súťaži som vedela už dávnejšie, ale až tento rok som sa rozhodla na nej zúčastniť sa. Vybrala som si kategóriu odborného prekladu a z Úradného vestníka Európskej únie som si na preklad do slovenčiny vybrala Návrh nariadenia Rady o opatreniach na „pomoc osobám v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli donútené opustiť svoj domov (utečenci, vysídlené osoby, navrátilci)“. Jeho odoslaním Literárnemu fondu som sa zapojila do prvého kola súťaže a čakala som na reakciu odbornej poroty.
     Dobré správy – teda že postupujem do ďalšieho kola – mi prišli približne o mesiac a pol. Druhé kolo sa konalo 15. mája 2018 v Bratislave v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Spolu s ďalšími šiestimi súťažiacimi v kategórii bolo našou úlohou obhájiť svoj preklad, vysvetliť prekladateľské postupy a porozprávať o problémoch, ktoré vznikli počas prekladu. Najviac ma prekvapilo, že ako jediná z celého Slovenska som prekladala z francúzskeho jazyka a že som bola jediná študentka z východu republiky, ktorá sa na tejto súťaži zúčastnila. Môj preklad a jeho obhajoba porotu zaujali natoľko, že som obsadila tretie miesto.
     Účasť na Prekladateľskej univerziáde odporúčam každému, kto je nadšencom prekladu – či už umeleckého, odborného alebo jeho teórie či kritiky. Vďaka tejto súťaži som mohla stretnúť budúcich prekladateľov z iných miest, zmerať si s nimi sily a spropagovať svoje meno. A istou motiváciou môže byť aj finančná odmena pre prvých troch súťažiacich.

Karin Miklossiová
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
AJFJEIE – prekladateľstvo a tlmočníctvo
1. ročník Mgr. štúdia


Posledná aktualizácia: 28.05.2018