UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Odborné semináre pre tlmočníkov a pre prekladateľov

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach a Tlmočnícky ústav FF UPJŠ v Košiciach vypisujú

Dvojsemestrálne štúdium konzekutívneho a simultánneho tlmočenia vo forme jednodňových seminárov

Dvojsemestrálne štúdium odborného prekladu vo forme jednodňových seminárov

Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2018

Posledná aktualizácia: 15.11.2018