UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

 

V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity, rozhodlo vedenie UPJŠ v Košiciach o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021.

Výučba sa začne 21. septembra 2020.

Zároveň však vedenie univerzity, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.


  • Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
  • Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach od 9. 11. 2020 do 14. 11. 2020
  • Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
  • Príkaz rektora č. 17/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 na UPJŠ v Košiciach
  • Príkaz rektora č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach – platné od 12. 10. 2020
  • Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021
Posledná aktualizácia: 12.11.2020