UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Richard Bodnár

absolvent odboru psychológia (2018)
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

V roku 2019 získal ocenenie Talent roka. Pracuje ako psychológ v nemocnici v Trebišove na psychiatrickom oddelení, kde sa venuje (popri bežnej práci s pacientmi) aj výskumu expozičnej terapie virtuálnej reality a jej využitia pri liečbe úzkostí, depresií a tiež v prevencii syndrómu vyhorenia.
„K štúdiu na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach som sa dostal neplánovane. Z myšlienky pracovať ako automechanik som bol ,dobrovoľne‘ presvedčený ísť študovať na gymnázium a z obľúbených seminárov (biológia a náuka o spoločnosti) mi v závere vyšlo univerzitné štúdium psychológie. Večne nespokojný, popri štúdiu v striedaní brigád (od triedenia doručených balíkov cez marketingové spoločnosti až k podieľaniu sa na medicínskom výskume), som sa našiel až počas praxe na psychiatrickom oddelení, kde som sa snažil načerpať čo najviac informácií po dobu 3 mesiacov.“
V roku 2018 Richard obhájil diplomovú prácu s názvom Emocionálne dôsledky regulovaného a neregulovaného hrania videohier u hráčov.
„Hneď po ukončení štúdia som využil – vďaka Erasmu – možnosť absolvovať odbornú stáž vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové, kde sa mi veľmi páčilo, ale po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol vrátiť sa na Slovensko,“ vraví Richard Bodnár a dodáva:
„Na školské časy spomínam rád. Mnohí pedagógovia boli skutočne priateľskí a boli mi oporou, ktorú som najviac ocenil – paradoxne – až po štúdiu.“

Posledná aktualizácia: 13.03.2020