UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Tomáš Trn

absolvent odboru britské a americké štúdiá (2011)

Tomáš pracuje ako SAP konzultant a na štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spomína len v dobrom. Na filozofickej fakulte študoval v čase, keď sídlila ešte na Luníku VIII, a preto dnes v dobrom závidí súčasným študentom, že majú tak blízko do centra Košíc.
Ak sa ho opýtate, čo mu dalo štúdium na katedre, jeho odpoveď vás možno prekvapí: „Štúdium mi dalo hlavne možnosť zistiť, že word formation je fun, že preklad je paráda a syntax masaker a že literatúra nemusí byť nuda.“
Tomáš sa úspešne presadil v IT oblasti, a preto vie, aké dôležité je pre študentov pripravovať sa na budúcnosť.

Súčasným aj budúcim vysokoškolákom radí predovšetkým učiť sa druhý jazyk, nadobúdať hard skills aj mimo odboru či vycestovať, ak sa dá, na Erasmus – jednoducho rozširovať si obzory všetkými možnými smermi.

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020