UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Vanda Nutárová

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2013)

V súčasnosti pracuje ako international officer na Brockenhurst College vo Veľkej Británii. Svoje pracovné skúsenosti pred zakotvením v zahraničí zbierala ako koordinátorka jazykových programov.
Počas štúdia na FF UPJŠ bola aktívnou dobrovoľníčkou pre Erasmus Student Network a zúčastnila sa – ako jedna z prvých študentiek – výmenného programu na Univerzite na Baleárskych ostrovoch, kde sa zdokonalila v španielskom jazyku. Podľa vlastných slov jej k súčasnej zaujímavej práci pomohol práve program Erasmus, ktorý študentom vrelo odporúča. Súčasným aj budúcim študentom radí využívať výmenné programy a prax počas štúdia.

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020