UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Ivana Rusnáková

absolventka odboru britské a americké štúdiá (2019)

Ivana začala študovať na UPJŠ v roku 2013, keď sa Košice hrdili titulom Európske hlavné mesto kultúry. Kultúrny a spoločenský život v meste ju zaujal natoľko, že sa popri škole aktívne zapájala do lokálneho diania. Ako performerka spolupracovala na projektoch kolektívu súčasného tanca Heeb.She a experimentálneho divadelného kolektívu Divadlo na Peróne. Dva roky pracovala pre festival Biela noc a v roku 2017 spoluzakladala VUNU Gallery, ktorá sa sústreďuje na prezentáciu mladého súčasného vizuálneho umenia.
Štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ dokončila v roku 2019 obhájením diplomovej práce zameranej na reflexiu thatcherizmu v britskom divadle, v ktorej prepojila nadobudnuté poznatky z dejín literatúry a filmu s jej nadšením pre umenie a jeho interpretáciu. V súčasnosti pracuje v neziskovej organizácii Creative Industry Košice, kde koordinuje networkingové a umelecké aktivity v rámci projektu UNESCO – Kreatívne mestá a tvorí organizačný tím festivalu Art & Tech Days.
Ivana spätne hodnotí svoje štúdium ako veľmi prínosné vďaka komplexným poznatkom o anglickom jazyku, britskej a americkej kultúre a reáliách. Taktiež jej pomohlo prehĺbiť vnímanie „krásneho“, ako napríklad umenia a kníh. Vďaka vysokým nárokom pedagógov a ambíciám budovať si profesijnú kariéru už počas štúdia sa naučila, čo znamená zodpovedný time management a efektívne plánovanie.

Súčasným študentom radí pracovať na sebe, zaujímať sa o okolie a mesto, v ktorom žijú, a jednoducho byť aktívnymi a vnímavými. Ako tvrdí: „Pedagógovia na katedre boli – a verím, že aj stále budú – veľkou oporou pre študentov v školských či mimoškolských aktivitách. Stačí si len vybrať.“

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020