UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Mgr. Tímea Strihová

absolventka programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2015)

Tímea je príkladom nesmierne pracovitého človeka. Už počas štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa zúčastnila výmenného programu na Université Sorbonne Paris Nord v Paríži a na Eötvös Loránd University v Budapešti. Po ukončení magisterského štúdia pokračovala v štúdiu medzinárodných vzťahov na Central European University. V súčasnosti pôsobí ako EU Policy & Research Consultant pre Edelman v Bruseli.
Jej predošlé pracovné skúsenosti sú z rôznych oblastí, využívajúc skúsenosti anglického jazyka a európskych inštitúcií. Pôsobila napr. v Európskej komisii ako stážistka na informačnom a komunikačnom oddelení či ako asistentka pre predvolebný výskum v Bratislave. Svoje prekladateľské schopnosti využila aj ako produkčná asistentka v Londýne.

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020