UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Absolventská prax na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta ponúka možnosť vykonávať absolventskú prax absolventovi školy (VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa), ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie (bližšie podmienky sú zverejnené na stránkach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR) na pracovnej pozícii pomocný pracovník v administratíve. Náplň práce a spôsob získavania praktických skúseností zahŕňa predovšetkým nasledujúce činnosti: elektronizácia, triedenie, evidencia a distribúcia podpornej dokumentácie potrebnej pri vzdelávacích činnostiach, spracovanie dát vzdelávacej, vedeckovýskumnej medzinárodnej a projektovej spolupráce zamestnancov a doktorandov FF UPJŠ. Trvanie absolventskej praxe je plánované v rozsahu 6 mesiacov s okamžitým/resp. čo najskorším termínom nástupu.

 

Bližšie informácie: Eva Eštoková – 055 234 7121, eva.estokova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 06.11.2018