Prejsť na obsah

Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ: Zoznam zvolených kandidátov

0minút, 33sekúnd

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach oznamuje akademickej obci FF UPJŠ, že v doplňujúcich voľbách do AS FF UPJŠ, ktoré sa konali v piatok 12. 5. 2023 na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Katedre pedagogiky a Katedre psychológie FF UPJŠ, boli zvolení títo kandidáti na členov AS FF UPJŠ:

doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD. (mandát KPPaPZ FF UPJŠ)
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. (mandát KPs FF UPJŠ)
PaedDr. Michal Novocký, PhD. (mandát KPe FF UPJŠ)

Košice 12. 5. 2023

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
predseda VaMK AS FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ