UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ďalšia zahraničná študentka v programe dvojitých Mgr. diplomov na KAA FF UPJŠ

Prodekanka pre zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., spolu s vedúcou študijného oddelenia Ing. Janou Quitkovou, privítala 7. februára 2018 študentku Cristinu Sánchez Moll (druhá zľava), ktorá absolvuje štúdium počas letného semestra AR 2017/18 na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na základe zmluvy o dvojitých diplomoch (UPJŠ – University of Balearic Islands, http://www.uib.eu).
Veríme, že štúdium na našej fakulte bude pre ďalšiu zahraničnú študentku v rámci programu dvojitých magisterských diplomov prínosnou životnou aj akademickou skúsenosťou.

Mgr. Eva Jenčušová
Referentka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 16.02.2018