UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou

Telefón: (+421 55) 234 7142
e-mail: ff-upjs@upjs.sk

 

Jana Šivecová
asistentka dekanky


Dekanát FF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
e-mail: jana.sivecova@upjs.sk


VoIP (enum): (+421 55) 234 7142

 

Posledná aktualizácia: 05.02.2021