UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou

Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice
e-mail: ff-upjs@upjs.sk

Ing. Michaela Baltesová
asistentka dekanky

e-mail: michaela.baltesova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7142
Mobilný tel.: +421 948 837 411

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2022