UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou

 

 

Jana Šivecová
asistentka dekanky


Dekanát FF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
e-mail: jana.sivecova@upjs.sk


VoIP (enum): 055 234 7142

 

Posledná aktualizácia: 18.01.2018