UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Elektronická kronika 2018/2019

 

30. novembra 2018 Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia - vedecká konferencia v rámci 7. ročníka Košických dní sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
22.- 23. novembra 2018 VIII. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia "Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia" (Katedra politológie FF UPJŠ)
20.- 21. novembra 2018 Literárnovedné prednášky doc. PhDr. Jana Vorla, Ph.D., z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
19. novembra 2018 Interpretačné popoludnie – Láska na modro. Hosť: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
16. novembra 2018 Interdisciplinárny workshop na tému Eticko-ekologická a environmentálna profilácia odborníkov pre spoločenskú prax – ekogramotnosť (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
15. novembra 2018 Konferencia Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia (Katedra histórie FF UPJŠ)
14. novembra 2018 Menšinová politika v strednej Európe po studenej vojne – hosťovská prednáška veľvyslanca JUDr. Jána Gábora (MZVaEZ SR) na Katedre histórie FF UPJŠ
12. novembra 2018 Festival slobody – filmy | diskusie | výstava (FF UPJŠ partnerom podujatia)
8. novembra 2018 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
7. novembra 2018 Film očami divákov a tvorcov – premietanie študentských filmov spojené s diskusiou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
26. októbra 2018 Medzinárodná vedecká konferencia: Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy. Ekokriticizmus a ekogramotnosť (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
25. októbra 2018 O rodovej rovnosti v akademickom prostredí - diskusia s doc. PhDr. Marianou Szapuovou, PhD. (FF UK v Bratislave) (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
23. októbra 2018 Návšteva pána Davida Duerdena, diplomata Veľvyslanectva USA na Slovensku, na KAA FF UPJŠ
19. októbra 2018 Qualitative analysis and data in the context of publishing practice - workshop Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
17.- 18. októbra 2018 LiKE - festival súčasnej literatúry pod záštitou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
17.- 18. októbra 2018 Školská psychológia: história a perspektívy - konferencia k 100. výročiu narodenia prof. Jána Hvozdíka a 50. výročiu otvorenia štúdia psychológie na UPJŠ (Katedra psychológie a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
11. októbra 2018 Doplňujúce voľby do Akademického senátu FF UPJŠ
5. októbra 2018 Interaktívna výstava DEJINY TVORÍŠ TY (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. októbra 2018 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach
2.- 4. októbra 2018 Akademická angličtina - workshop Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ
2.- 3. októbra 2018 Stretnutie s docentkou E. Farkašovou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
1.- 5. októbra 2018 Stretnutie konzorcia urbanHIST (Katedra histórie FF UPJŠ)
1.- 3. októbra 2018 Prednášky profesora L. Machalu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
1.- 2. októbra 2018 Konferencia Stretnutie mladých historikov - Young urban(H)IST Conference (Katedra histórie FF UPJŠ)
29. septembra 2018 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
28. septembra 2018 Európska noc výskumníkov 2018 - Filozofická fakulta zastúpená dvomi prezentačnými stánkami a popularizačnou prednáškou určenou širokej verejnosti
20. septembra 2018 Európsky deň jazykov 2018 s účasťou jazykových katedier FF UPJŠ v Košiciach
19. septembra 2018 Prednáška - Mgr. Jana Pácalová, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave): Praktické skúsenosti s editorstvom a textológiou (na príklade rozprávok) (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. septembra 2018 Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na UPJŠ v Košiciach
12. septembra 2018 Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Výchova a vzdelávanie 2018 (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
Posledná aktualizácia: 19.11.2018