Skip to content

Acta historiae Cassoviensis

1minút, 51sekúnd

 


Edition of original scientific works on the history of Košice, established in 2011:

 

10. REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921  [Košice and Censuses: Development of the Population of Košice in 1800 – 1921]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 pp. (covercontentsimprint)

9. ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk  Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948) [Emanuel Böhm and Jozef Styk  The citizens of Košice from regions of Turiec and Orava. Rivals and colleagues in Slovak politics (1945 – 1948)]. Košice : UPJŠ, 2018, 167 pp.

8. BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období [The primary problems of transformation of Slovak secondary and vocational schools in Košice in the interwar period]. Košice : UPJŠ, 2018, 205 pp.

7. Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva [Cassovia Docta: The Personalities of Science and Education]. FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (Eds.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (covercontents)

6. Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach [Significant Personalities of Politics and Culture in Košice]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 pp.

5. MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku [The Self-Governance of the Town of Košice in the Middle Ages]. Košice : UPJŠ, 2017, 304 pp. (covercontents)

4. Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii [The People and History – Historical Biography and Its Place in Historiography]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2016, 150 pp. (covercontents)

3. Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc [The Structers and Fragments of Historical Development of Košice]. ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Košice : UPJŠ, 2014, 236 pp. (covercontents)

2. Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí [Historical Milestones in Development of Košice in the 20th Century]. BOJKOVÁ, Alžbeta – REGINÁČOVÁ, Nikola (Eds.). Košice : UPJŠ, 2013, 148 pp. (cover and contents)

1. Košice a dejiny – dejiny Košíc [Košice and History – History of Košice]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2011, 206 pp. (covercontents)

 

 

 

 

 

 

 


Study at UPJŠ