UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

ERASMUS+ 2018/2019

 

Týmto dávame do pozornosti študentom otvorenie 2. kola výzvy na podávanie prihlášok na mobility študentov v rámci programu Erasmus+ (štúdium + stáž). Uzávierka prihlášok za FF UPJŠ je 15. 6. 2018. Základné informácie uvádzame nižšie. O ďalšie informácie, prosím požiadajte katedrových koordinátorov, ktorí Vám ich radi poskytnú.

ŠTÚDIUM:
- výzva sa týka mobilít, ktoré budú realizované v zimnom a v letnom semestri 2018/19

STÁŽ:
- výzva sa týka mobilít, ktoré budú realizované od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2019
- študenti, ktorí majú záujem o mobilitu v letných mesiacoch 2019 sa do tejto výzvy neprihlasujú, počkajú na nové výberové konanie, ktoré bude prebiehať vo februári - marci 2019

 

Posledná aktualizácia: 23.04.2018