UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pracovné komisie AS FF UPJŠ

 

Pracovná komisia AS FF UPJŠ pre ekonomickú činnosť
Predseda: doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Členovia: PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Lucia Heldáková, Mgr. Zuzana Buráková, PhD., Mgr. Ulrika Strömplová, PhD., Tomáš Droždiak, Jakub Árvai

 

Pracovná komisia AS FF UPJŠ pre pedagogickú činnosť
Predseda: doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
Členovia: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Ing. Jana Quitková, Mgr. Maroš Melichárek, PhD., Simona Daňková, Mgr. Lenka Abrinková, Eva Lörincová

 

Pracovná komisia AS FF UPJŠ pre legislatívnu činnosť
Predseda: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Členovia: Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová, PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD.,  PhDr. Dušan Hruška, PhD., doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., Mgr. Benita Feketeová, Laura Hoľanová, Matej Hrabovský

 

Posledná aktualizácia: 28.09.2020