UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Študentka FF UPJŠ uspela v celoštátnej poetickej súťaži Cena Rudolfa Fabryho 2016

 

      

Posledná aktualizácia: 19.12.2016