UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ďalšie vzdelávanie

 

  • Špecializačné štúdium Školská psychológia
    Od akademického roku 2019/2020 sa špecializačné vzdelávanie v školskej psychológii ponúka ako rozširujúce štúdium v školskej psychológii v súlade so zákonom 138/2019, ktorý nadobudne platnosť 1. septembra 2019.
    Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára v ak. roku 2019/2020 rozširujúce štúdium školskej psychológie so začiatkom od 9. 9. 2019.
  • Postgraduálne špecializačné štúdium
    Bližšie informácie o postgraduálnom špecializačnom štúdiu - PhDr. Štefan Franko, PhD. (stefan.franko@upjs.sk).

 

 

Posledná aktualizácia: 09.06.2021