UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Bakalárske študijné programy v AR 2021/2022

Filológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AJEIEb Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku denná
AJFJEIEb Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku denná
AJNJEIEb Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku denná
BASb Britské a americké štúdiá denná
BASbex Britské a americké štúdiá externá
RSb Rodové štúdiá a kultúra denná

Filozofia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AEb Aplikovaná etika denná
AEbex Aplikovaná etika externá
Fib Filozofia denná

Historické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Hb História denná

Mediálne a komunikačné štúdiá

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
MSb Masmediálne štúdiá denná
MSbex Masmediálne štúdiá externá
PlMsb Politológia - masmediálne štúdia denná

Politické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
MVb Medzinárodné vzťahy denná
PLb Politológia denná
PLbex Politológia externá
PlMsb Politológia - masmediálne štúdia denná

Psychológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PSYb Psychológia denná

Sociálna práca

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
SPFb Sociálna práca denná
SPFbex Sociálna práca externá

Medziodborové štúdium (na magisterskom štúdiu učiteľstvo)

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AEFib Aplikovaná etika – Filozofia denná
AEGb Aplikovaná etika – Geografia denná
AENjb Aplikovaná etika – Nemecký jazyk a literatúra denná
AEPsb Aplikovaná etika – Psychológia denná
BASBb Britské a americké štúdiá – Biológia denná
BASFib Britské a americké štúdiá – Filozofia denná
BASGb Britské a americké štúdiá – Geografia denná
BASInfb Britské a americké štúdiá – Informatika denná
BASMb Britské a americké štúdiá – Matematika denná
BASNjb Britské a americké štúdiá – Nemecký jazyk a literatúra denná
BASPsb Britské a americké štúdiá – Psychológia denná
FiPsb Filozofia – Psychológia denná
HAEb História – Aplikovaná etika denná
HBASb História – Britské a americké štúdiá denná
HFib História – Filozofia denná
HGb História – Geografia denná
HNjb História – Nemecký jazyk a literatúra denná
HPsb História – Psychológia denná
HSjb História – Slovenský jazyk a literatúra denná
LjAEb Latinský jazyk a literatúra – Aplikovaná etika denná
LjBASb Latinský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá denná
LjFib Latinský jazyk a literatúra – Filozofia denná
LjHb Latinský jazyk a literatúra – História denná
LjNjb Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra denná
LjSjb Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra denná
NjFib Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia denná
NjGb Nemecký jazyk a literatúra – Geografia denná
NjInfb Nemecký jazyk a literatúra – Informatika denná
NjPsb Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia denná
SjAEb Slovenský jazyk a literatúra – Aplikovaná etika denná
SjBb Slovenský jazyk a literatúra – Biológia denná
SjBASb Slovenský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá denná
SjFib Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia denná
SjGb Slovenský jazyk a literatúra – Geografia denná
SjInfb Slovenský jazyk a literatúra – Informatika denná
SjMb Slovenský jazyk a literatúra – Matematika denná
SjNjb Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra denná
SjPsb Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia denná

 

Študijné plány/Informačné listy predmetov

 

Posledná aktualizácia: 02.02.2021