UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Bakalárske študijné programy v AR 2022/2023

Filológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AJEIEb Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
moduly: Anglický jazyk a kultúra; Moderné jazyky - francúzsky jazyk
denná
BASb Britské a americké štúdiá denná
BASbex Britské a americké štúdiá externá

Filozofia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Fib Filozofia
moduly: Filozofia a dejiny filozofie; Aplikovaná etika
denná

Historické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Hb História denná

Mediálne a komunikačné štúdiá

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
MSb Masmediálne štúdiá denná
MSbex Masmediálne štúdiá externá

Politické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PLb Politológia
moduly: Teória politiky; Medzinárodné vzťahy
denná
PLbex Politológia externá

Psychológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PSYb Psychológia denná

Sociálna práca

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
SPFb Sociálna práca denná
SPFbex Sociálna práca externá

Medziodborové štúdium (na magisterskom štúdiu učiteľstvo)

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
BASBb Britské a americké štúdiá – Biológia denná
BASFib Britské a americké štúdiá – Filozofia * denná
BASGb Britské a americké štúdiá – Geografia denná
BASInfb Britské a americké štúdiá – Informatika denná
BASMb Britské a americké štúdiá – Matematika denná
BASNjb Britské a americké štúdiá – Nemecký jazyk a literatúra denná
BASPsb Britské a americké štúdiá – Psychológia denná
FiPsb Filozofia – Psychológia * denná
HBASb História – Britské a americké štúdiá denná
HFib História – Filozofia * denná
HGb História – Geografia denná
HNjb História – Nemecký jazyk a literatúra denná
HPsb História – Psychológia denná
HSjb História – Slovenský jazyk a literatúra denná
NjFib Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia * denná
NjGb Nemecký jazyk a literatúra – Geografia denná
NjInfb Nemecký jazyk a literatúra – Informatika denná
NjPsb Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia denná
SjBb Slovenský jazyk a literatúra – Biológia denná
SjBASb Slovenský jazyk a literatúra – Britské a americké štúdiá denná
SjFib Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia * denná
SjGb Slovenský jazyk a literatúra – Geografia denná
SjInfb Slovenský jazyk a literatúra – Informatika denná
SjMb Slovenský jazyk a literatúra – Matematika denná
SjNjb Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra denná
SjPsb Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia denná

 

* Študijný program filozofia v kombinácii je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1: Filozofia a dejiny filozofie,
Modul 2: Aplikovaná etika.

 

Študijné plány/Informačné listy predmetov

 

Posledná aktualizácia: 21.01.2022