UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Magisterské študijné programy v AR 2022/2023

Filológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AJEIEm Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku denná
BASm Britské a americké štúdiá denná
BASmex Britské a americké štúdiá externá

Filozofia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Fim Filozofia denná

Historické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Hm História denná

Mediálne a komunikačné štúdiá

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
MSm Masmediálne štúdiá denná
MSmex Masmediálne štúdiá externá

Politické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PLm Politológia denná
PLmex Politológia denná

Psychológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PSm Psychológia denná

Sociálna práca

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
SPFm Sociálna práca denná
SPFmex Sociálna práca externá
SPFmK Sociálna práca (konverzný) denná
SPFmexK Sociálna práca (konverzný) externá

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
AjBm Anglický jazyk a literatúra – Biológia denná
AjGm Anglický jazyk a literatúra – Geografia denná
AjInfm Anglický jazyk a literatúra – Informatika denná
AjMm Anglický jazyk a literatúra – Matematika denná
AjPsm Anglický jazyka a literatúra – Psychológia denná
AjVOm Anglický jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu denná
EvBm Etická výchova – Biológia denná
EvGm Etická výchova – Geografia denná
EvHm Etická výchova – História denná
EvNjm Etická výchova – Nemecký jazyk a literatúra denná
EvPsm Etická výchova – Psychológia denná
EvVOm Etická výchova – Výchova k občianstvu denná
HAjm História – Anglický jazyk a literatúra denná
HGm História – Geografia denná
HNjm História – Nemecký jazyk a literatúra denná
HPsm História – Psychológia denná
HSjm História – Slovenský jazyk a literatúra denná
HVOm História – Výchova k občianstvu denná
LjAjm Latinský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra denná
LjEvm Latinský jazyk a literatúra – Etická výchova denná
LjHm Latinský jazyk a literatúra – História denná
LjNjm Latinský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra denná
LjSjm Latinský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra denná
LjVOm Latinský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu denná
NjAjm Nemecký jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra denná
NjGm Nemecký jazyk a literatúra – Geografia denná
NjInfm Nemecký jazyk a literatúra – Informatika denná
NjPsm Nemecký jazyk a literatúra – Psychológia denná
NjVOm Nemecký jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu denná
SjAjm Slovenský jazyk a literatúra – Anglický jazyk a literatúra denná
SjBm Slovenský jazyk a literatúra – Biológia denná
SjEvm Slovenský jazyk a literatúra – Etická výchova denná
SjGm Slovenský jazyk a literatúra – Geografia denná
SjInfm Slovenský jazyk a literatúra – Informatika denná
SjMm Slovenský jazyk a literatúra – Matematika denná
SjNjm Slovenský jazyk a literatúra – Nemecký jazyk a literatúra denná
SjPsm Slovenský jazyk a literatúra – Psychológia denná
SjVOm Slovenský jazyk a literatúra – Výchova k občianstvu denná
VOPsm Výchova k občianstvu – Psychológia denná

 

Študijné plány/Informačné listy predmetov

 

Posledná aktualizácia: 02.12.2021