UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské študijné programy v AR 2022/2023

Filológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
BASd Britské a americké štúdiá denná
BASdex Britské a americké štúdiá externá
LVd Literárna veda denná
LVdex Literárna veda externá

Filozofia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
Fid Dejiny filozofie denná
Fidex Dejiny filozofie externá

Historické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
SDJd Slovenské dejiny denná
SDde Slovenské dejiny externá

Politické vedy

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
PLd Politológia denná
PLdex Politológia externá

Psychológia

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
SPPPd Sociálna psychológia a psychológia práce denná
SPPPdex Sociálna psychológia a psychológia práce externá

Sociálna práca

Skratka Názov študijného programu Forma štúdia
ISPd Integratívna sociálna práca denná
ISPdex Integratívna sociálna práca externá

 

Študijné plány/Informačné listy predmetov

 

Posledná aktualizácia: 29.10.2021