UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ubytovanie

 

V uplynulých rokoch mala UPJŠ dostatok ubytovacích kapacít a uspokojila všetkých záujemcov o ubytovanie.

 

(ubytovanie pre študentov vyšších ročníkov)

Cena ubytovania v Študentskom domove na ul. Medická 4 a 6
za jedno lôžko v trojlôžkovej izbe: 47 €
za jedno lôžko v dvojlôžkovej izbe: 50 €

 

(ubytovanie pre študentov prvých ročníkov Bc.)

Študentom 1. ročníka poskytujeme ubytovanie v ubytovniach na Kysuckej 16, Pražskej 2 a Jedlíkovej ul. 

Posledná aktualizácia: 17.12.2018