UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021

Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 02. 2021

Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08. 02. 2021

Usmernenie dekanky č. 8/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/21

FF UPJŠ: COVID-19

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Študenti a zamestnanci fakulty môžu v prípade otázok:
• týkajúcich sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj angličtine, kontaktovať: hot line: 0948 283 203; e-mail: corona-virus@upjs.sk
• súvisiacich s protiepidemickými opatreniami, špecifickými pre FF UPJŠ, kontaktovať: ff-corona-virus@upjs.sk

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Zo života Filozofickej fakulty

Za docentkou Oľgou Sabolovou

Za docentkou Oľgou Sabolovou

S hlbokým zármutkom sme prijali bolestnú správu o úmrtí našej vzácnej kolegyne, spoluzakladateľky a bývalej vedúcej Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof., ktorá nás navždy opustila 31. januára 2021.