UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II

Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Interdisciplinárna konferencia
Košice, 12. jún 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Pokyny pre autorov príspevkov:

 

Posledná aktualizácia: 07.06.2019