UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Andrea FEDORKOVÁ

 

  

Mgr. Andrea Fedorková

Kontakt:
e-mail: andrea.fedorkovaa@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2012 – 2014: FF UPJŠ, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.)
2009 – 2012: FF UPJŠ, slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

súčasnej slovenskej literatúre, problematike postavy v literárnej tvorbe

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia literatúry

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

K problematike modelovania postáv v tvorbe Edmunda Hlatkého (diplomová práca, FF UPJŠ, 2014)

Zvuková sústava rómčiny (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2012)

Posledná aktualizácia: 29.10.2018