UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Barbora PETROVÁ

 

  

Mgr. Barbora Petrová

Kontakt:
e-mail: barbora.petrova@student.upjs.sk

telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

2019 - 2020: Tabačka Kulturfabrik v Košiciach (produkcia)

2017 - 2018: UPJŠ, mobilita v rámci programu Erasmus+ v brnenskom Hadivadle (Centrum experimentálního divadla, p. o.)

2015 - 2017: UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Mgr.)

2012 - 2015: UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

popkultúra, popkultúrne prvky v literárnych textoch a filmových dielach

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia mediálnej komunikácie

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

 

 

Karol Plicka - počiatky slovenskej kinematografie (diplomová práca, FF UPJŠ, 2017)
Vývoj etikety v kontexte spoločenských zmien (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2017)
Posledná aktualizácia: 24.01.2022