UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dominika PETÁKOVÁ

  

Mgr. Dominika Petáková

Kontakt:
e-mail: petakovadominika@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2014 – 2016: FF UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk (Mgr.)
2011 – 2014: FF UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá (Bc.)
2007 – 2011: Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves, študijný odbor informatika

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

poetike obrazových naratívov (obrázkové knihy, komiksy, grafické romány atď.), problematike adresáta/čitateľa

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia jazyka

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Poetika obrázkových kníh a problematika adresáta (diplomová práca, FF UPJŠ, 2016)
Intertextuálne podoby Exupéryho Malého princa (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2014)
Posledná aktualizácia: 05.07.2017