UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Doktorandi Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na medzinárodnej konferencii v Prahe

 

 

  • fotogaléria

Posledná aktualizácia: 17.05.2010