UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Gabriela HOMOĽOVÁ

 

  

Mgr. Gabriela Homoľová

Kontakt:
e-mail: gabi.homolova@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vyštudovala odbor masmediálne štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2016 externe spolupracuje so Slovenskou televíziou na rôznych pozíciách (scenáristka, rešeršérka, asistentka réžie).

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

filmovej a televíznej tvorbe, filmovým adaptáciám literárnych diel

Predmety, ktoré vyučuje:

 

literatúra vo filme a televízii

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Dramatický archetyp v televíznom prostredí (diplomová práca, FF UPJŠ, 2017)
Posledná aktualizácia: 29.10.2018