UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Gabriela ONUŠKOVÁ

 

  

Mgr. Gabriela Onušková

Kontakt:
e-mail: gabriela.onuskova@upjs.sk
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2017 – 2019: UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Mgr.)
2014 – 2017: UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

historické romány svetovej literatúry v postmodernom období

Predmety, ktoré vyučuje:

 

dejiny svetovej literatúry

úvod do dejín mediálnej komunikácie

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Aspekty ženských postáv v prozaickom diele Margaret Atwoodovej (diplomová práca, FF UPJŠ, 2019)

Posledná aktualizácia: 05.04.2022