UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Igor MICHALČÍK

  

Mgr. Igor Michalčík

Kontakt:
e-mail: igor.michalcik@gmail.com
 

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vyštudoval odbor masmediálne štúdiá na FF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2014 redaktor RTVS - Rádio Regina Východ.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

vývoj rozhlasovej hry, forma a sémantika rozhlasových hier, režijné spracovanie 

Predmety, ktoré vyučuje

 

Rozhlasová tvorba - spravodajstvo a publicistika

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Porovnanie rozhlasových spracovaní hry I. S. Turgeneva - Jarné vody (diplomová práca, FF UPJŠ, 2017)

Posledná aktualizácia: 21.09.2020