UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ján S. SABOL

  

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

Kontakt:
e-mail: jan.sabol1@upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139, 0948 018 033
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

docent

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove. Po doktorandúre na FF UPJŠ v Prešove (teória a dejiny slovenskej literatúry) absolvoval doktorát na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave (televízne a filmové umenie).
Bol pedagógom na Katedre masmediálnej komunikácie a všeobecnej lingvistiky Prešovskej univerzity v Prešove (1998 – 2007).
Od roku 2008 pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (v rokoch 2008 až 2014 ako odborný asistent, od roku 2014 ako docent).
Od roku 2000 externe spolupracuje na rôznych pozíciách (autor, scenárista, dramaturg, režisér) so Slovenskou televíziou (RTVS).
V roku 2005 sa zúčastnil na filmovej stáži CIFAP Internacional Montreuil v Paríži.
Je autorom viacerých dokumentárnych filmov, televíznych relácií a hraných žánrov.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

filmovej a televíznej tvorbe, slovenskej literatúre

Predmety, ktoré vyučuje:

 

filmová a televízna tvorba, kapitoly zo svetového filmu, kapitoly z dejín slovenskej literatúry

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  Texty elektronických médií (spoluautor), Prešov 2010
Lyrické prvky vo filmovej štruktúre, Košice 2009
Teleologický a estetický status slovenského klasicizmu a romantizmu, Prešov 2007
Interpretácia textov elektronických masových médií (spoluautor), Prešov 2004
Posledná aktualizácia: 21.09.2020