UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Jozef JARKOVSKÝ

  

PhDr. Jozef Jarkovský

Kontakt:
e-mail: jozef.jarkovsky@rtvs.sk
telefón: 0919 249 885

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

športový komentátor Slovenského rozhlasu (RTVS)

Posledná aktualizácia: 05.07.2017