UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Karol HORÁK

  

prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

Kontakt:
telefón: +421 911 356 657

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie a kvalifikácia
1965 – absolvovanie vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ Prešov, odbor: slovenský jazyk –ruský jazyk
1977 – obhájenie rigoróznej práce z literárnej vedy, titul PhDr.
1987 – v Literárnovednom ústave SAV Bratislava obhájil dizertačnú prácu, titul CSc.
1994 – na FF UPJŠ obhájil habilitačnú prácu, titul doc.
1999 – udelenie titulu profesor

Funkcie vo verejnom záujme
1965 – dodnes: vysokoškolský pedagóg FF PU Prešov
1968, 1971 – 1977: externý dramaturg DJZ Prešov
1998 – 2003: vedúci literárno-dramatickej redakcie Slovenskej televízie (Štúdio Košice)
2000 – 2003: vedúci Katedry estetiky a vied o umení FF PU Prešov
2005: vedúci Katedry kulturológie IEVUK FF PU Prešov
zakladateľ a dlhoročný riaditeľ festivalu Akademický Prešov, súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

Zahraničné cesty a pobyty
účasť na reprezentatívnych európskych festivaloch alternatívneho divadla ako umelecký vedúci Študentského divadla Filozofickej fakulty Prešov (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Juhoslávia, Poľsko, Španielsko) vrátane medzinárodných workshopov

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

literárnej a divadelnej vede

Predmety, ktoré vyučuje:

 

teória a dejiny divadla

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

  autor viacerých scenárov, beletristických (epických i dramatických), ako aj vedeckých publikácií (napr.: Dve prózy, 1974; Cukor, 1977; Súpis dravcov, 1979; Päť hier, 1990; Vzopätie, 1994; Šesť hier, 1996; Medzi sujetom a tézou, 1999; Od tézy k sujetu, 2003; Komorné hry, 2004; Metamorfózy alternatívneho divadla, 2009; Hra ako divadlo, 2011; Medzivojnový muž, 2013)
Posledná aktualizácia: 21.09.2020