UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra v médiách

Nočná pyramída – hosťom nočnej tolkšou Rádia Slovensko bol literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Rádio Slovensko (RTVS)

(12. 5. 2022)

viac


Spomienka na Antona Prídavka – 12. mája 2022 uplynulo 77 rokov od predčasného úmrtia básnika, osvetového pracovníka, divadelníka, literáta a rozhlasového pracovníka Antona Prídavka – predstavuje ho PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Devín (RTVS)

(12. 5. 2022)

viac


150. výročie narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej – o jej tvorbe hovorila literárna vedkyňa doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)

(26. 4. 2022)

viac


95. výročie rozhlasového vysielania z Košíc – aj s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)

(25. 4. 2022)

viac


Ubehlo už 95 rokov rozhlasového vysielania z Košíc – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk

(14. 4. 2022)

viac


Jazykové okienko: Mariupol – skloňovanie názvu ukrajinského mesta vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(7. 4. 2022)

viac


Ukrajinci sa chcú učiť slovenčinu. Univerzita pre nich pripravila kurzy – pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizujú Centrum jazykovej prípravy a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – informovala vedúca katedry doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

(31. 3. 2022)

– Košice.Dnes.24.sk: TU

– VskratKE.sk: TU


Na UPJŠ v Košiciach pripravili pre Ukrajincov kurz slovenčiny – pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje Centrum jazykovej prípravy a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – informovala vedúca katedry doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.

(30. 3. 2022)

– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR): TU

– Teraz.sk: TU

– SlovenskýReportér.sk: TU

– Indexmag.sk: TU


Jazykové okienko: líder, lídri – skloňovanie tohto prevzatého slova vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(4. 3. 2022)

viac


Jazykové okienko: pamlsok – o (ne)spisovnosti výrazu hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(14. 2. 2022)

viac


Marián Milčák: Intuícia je pri tvorbe aj čítaní poézie najdôležitejšia – básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg doc. Marián Milčák, PhD., má na konte desiatu básnickú zbierku pod názvom Provinčné básne – viac v štúdiovom rozhlasovom rozhovore; Rádio Devín (RTVS)

(3. 2. 2022)

viac


Jazykové okienko: rožok, žemľa – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(8. 2. 2022)

viac


Literárna súťaž pre mládež: Ako pootvoriť dvere fantázii – témy súťaže navrhla doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty – členom poroty je aj prodekan FF UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; KošiceDnes.sk

(1. 2. 2022)

viac


Jazykové okienko: Pečenie, chlieb, pečivo – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(28. 1. 2022)

viac


Hosť Rádia Regina Východ – hostia: Ing. Eva Kiktová, PhD., a prof. Ing. Július Zimmermann, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; téma: Ako prebieha proces bádania a aké prekážky so sebou prináša?; Rádio Regina (RTVS)

(25. 1. 2022)

viac

Jazykové okienko: humanitárny – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(11. 1. 2022)

viac

Jazykové okienko: prekonaný – (prekonavší, po prekonaní) objasňuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(11. 1. 2022)

viac

Jazykové okienko: medza, medzi – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(11. 1. 2022)

viac

Prvá monografia o počiatočnej fáze formovania ženskej tlače na Slovensku – jej autorom je PhDr. Marián Gladiš, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; SSN.sk

(29. 12. 2021)

viac

Historický dokument približuje život a dielo Pavla Jozefa Šafárika najmä študentom – na príprave snímky s názvom „Tichý génius Pavol Jozef Šafárik“ výrazne spolupracoval prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., literárny vedec na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; IndexMag

(14. 12. 2021)

viac

Školami sa šíril kontroverzný časopis. Župa: K žiakom sa nedostal – s vyjadreniami mediálneho analytika PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár.SME.sk

(9. 12. 2021)

viac

Culture Ministry looks to create ‘21st century environment’ for Slovak media – “The media environment has significantly changed in the past two decades but media legislation in Slovakia has not reacted to these changes, or has done so only partly and insufficiently. A complex reform of media law is justified,” Marián Gladiš, media analyst at Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, told The Slovak Spectator

(2. 12. 2021)

viac

Jazykové okienko: pončo – skloňovanie slova približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(29. 11. 2021)

viac

SK Dejiny: Pavol Országh Hviezdoslav – tvorba, recepcia, kultúrna pamäť – s literárnym vedcom, hviezdoslavológom prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o najväčšom slovenskom básnikovi, prozaikovi a dramatikovi, ktorý zomrel pred sto rokmi; Dvojka (RTVS)

(18.11.2021)

viac

Jazykové okienko: Dušičky – približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(8.11.2021)

viac

Jazykové okienko: pax – význam a použitie latinského slova vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(22.10.2021)

viac

Jazykové okienko: trpezlivo trpieť – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(8.10.2021)

viac

Jazykové okienko: nadbytočné slová – o tom, ako nepoužívať nadbytočné slová, hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)

(1.10.2021)

viac

Jazykové okienko: akáciový – jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, vysvetľuje rozdiel medzi prídavnými menami akáciový a agátový; Rádio Regina (RTVS)

(1.10.2021)

viac

Večerné reflexie – s literárnym vedcom, prekladateľom a vysokoškolským pedagógom, prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD. – o živote s poéziou, o vášni k jazyku, o hľadaní správnych slov a veršov, ale aj o tom, ako slová zavážia, v čom spočíva zodpovednosť literárneho vedca a ako nájsť S(s)tratený raj...; Rádio Regina (RTVS)

(28.9.2021)

viac

Hosť Rádia Regina Východ – hostkou bola literárna vedkyňa doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, spolupracovníčka Rádia Regina Východ v rubrike Za všetkým hľadaj ženu; Rádio Regina (RTVS)
(24.8.2021)
viac
 
(Ne)celebrity: Marián Andričík – televízny medailón literárneho vedca, prekladateľa, vysokoškolského pedagóga a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD.; Dvojka (RTVS)
(21.8.2021)
viac
 
Zaradil sa medzi velikánov. Krištáľovým krídlom sa pýši i prekladateľ – historicky prvým prekladom Miltonovho eposu Stratený raj do slovenčiny sa zaradil medzi prekladateľských velikánov – za tento heroický počin bol ocenený Krištáľovým krídlom – štúdiový rozhovor s prodekanom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.; TA3
(24. 6. 2021)
viac
 
Lasicova asistentka spomína - Milan Lasica posledné roky pravidelne navštevoval Košice. A to ako prezident Art Film Festu, ktorý sa do metropoly východu presťahoval v roku 2016.
(20.07.2021)
viac
 
Marián Andričík a preklad Strateného raja – prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., získal za preklad Miltonovho diela Krištáľové krídlo; Rádio Regina (RTVS)
(24. 6. 2021)
viac
 
Rozhovor v TA3: Prodekan FF UPJŠ profesor Marián Andričík sa zaradil medzi velikánov - Historicky prvým prekladom Miltonovho eposu Stratený raj do slovenčiny sa zaradil medzi prekladateľských velikánov. Za tento heroický počin bol ocenený prestížnym Krištáľovým krídlom.
(24.06.2021)
viac
 
V týchto dňoch si pripomíname 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika – približuje literárny vedec prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(22. 6. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: gél a želé – o spoločnom význame týchto dvoch slov hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(22. 6. 2021)
viac
 
Krištáľové krídlo 2020 – kategória Publicistika a literatúra priniesla Krištáľové krídlo literárnemu vedcovi, prekladateľovi, vysokoškolskému pedagógovi a prodekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD.; Ženy v meste
(21. 6. 2021)
viac
 
Laureáti 24. ročníka Krištáľového krídla sú známi -  Laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020 v kategórii Publicistika a literatúra sa stal prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. 
(20.06.2021)
viac
 
Skutočná elita Slovenska, ktorá nás previedla pandémiou. Poznáme laureátov Krištáľového krídla – medzi ocenenými je aj literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., ktorý vyhral v kategórii Publicistika a literatúra; Startitup.sk
(20. 6. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: dva alebo dve? – správne používanie tejto číslovky vysvetľuje Bc. Adela Slabá, študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, budúca učiteľka slovenského jazyka a literatúry; Rádio Regina (RTVS)
(9. 6. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: kamža – význam slova vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(7. 6. 2021)
viac
 
Láska a spirituálnosť v poézii Maše Haľamovej – článok o pozvanej prednáške doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Hlas ľudu (Srbsko)
(4. 6. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: turistikovať/turistovať – o správnosti výrazov uvažuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
31. 5. 2021
viac
 
Jazykové okienko: hanba alebo hamba? – vysvetľuje Bc. Radoslava Gregová, študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, budúca učiteľka slovenského jazyka a literatúry; Rádio Regina (RTVS)
(31. 5. 2021)
viac
 

Ľudia, fakty, udalosti – s prof. Ing. Júliusom Zimmermannom, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Devín (RTVS)

(22. 5. 2021)

viac

 
Jazykové okienko: ďah, múď – málo známe slová približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(6. 5. 2021)
viac
 
Písomnosti Košickej kráľovskej akadémie - Písomnosti Košickej kráľovskej akadémie (Academia regia Cassoviensis) sa po 99 rokoch vrátili späť do Košíc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach ich plánuje zdigitalizovať.
(17.05.2021)
viac
 
Jazykové okienko: slová „krištáľ“ a „kryštál“ – rozdiel medzi nimi vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(19. 4. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: „povaliť vládu“ – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(9. 4. 2021)
viac
 
Veľký úspech prvého kola Súťaže najlepšej lokálnej investigatívy – členom odbornej poroty je aj PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; EurópskyDialóg.eu
(27. 3. 2021)
viac
 
Slovensko dnes, Magazín o Slovensku – 3. diel cyklu „Dáme si repete“ k výročiu RTVS 95/65 – 40. roky 20. storočia – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (13:27 – 16:43); Rádio Slovakia International (RTVS)
(26. 3. 2021)
viac
 
Slovensko dnes, Magazín o Slovensku (21:40 – 26:30) – PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o tlači a rozhlase v 40. rokoch 20. storočia; Rádio Slovakia International (RTVS)
(19. 3. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: zmätený/zmetený – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(14. 3. 2021)
viac
 
Belove noviny Nova Posoniensia začali vychádzať pred tristo rokmi – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(9. 3. 2021)
viac
 
Portréty: Markéta Andričíková – literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(7. 3. 2021)
viac
 
Človek východniar: Vysokoškolská učiteľka Markéta Andričíková – literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(6. 3. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: beťah – zabudnuté slovo približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(6. 3. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: okamih – okamžik alebo okamih? – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(19. 2. 2021)
viac
 
Šíria hoaxy, že starkí zomierali po vakcíne. Župa hovorí o poplašnej správe – s reakciou PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; denník Korzár
(17. 2. 2021)
viac
 
Mediálny analytik: Konšpiráciám podlieha čoraz viac ľudí, aj akademici – rozhovor s PhDr. Mariánom Gladišom, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; denník Korzár
(17. 2. 2021)
viac
 
Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio (8:00 – 27:00) – Radio Slovakia International celebrates World Radio Day! Encore! Hallo – Radio – Košice – Haniska! – aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(13. 2. 2021)
viac
 
Slovensko dnes, magazín o Slovensku (5:25 – 11:10) – Svetový deň rozhlasu: Začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku – aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(13. 2. 2021)
viac
 
Knihomil – televízny štúdiový rozhovor s manželmi Mgr. Markétou Andričíkovou, PhD., a prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TelKE
(11. 2. 2021)
viac
 
Eslovaquia hoy, Magazín sobre Eslovaquia (9:50 – 26:00) – Hace ya 95 anos que la Radio Eslovaca nos acompana – aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(10. 2. 2021)
viac
 
Hosť Rádia Regina Východ (42:20 – 47:30) – kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „Fašiangy kedysi a dnes“; Rádio Regina (RTVS)
(8. 2. 2021)
viac
 
Pred sto rokmi sa narodil „oscarový“ Ladislav Grosman. Spisovateľ, vďaka ktorému má Slovensko zlatú sošku – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Startitup.sk
(4. 2. 2021)
viac
 
Ladislav Grosman by oslavoval storočnicu. Preslávil ho oscarový film Obchod na korze – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; denník Korzár
(4. 2. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: osloský – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(2. 2. 2021)
viac
 
„Oscarový“ Ladislav Grosman sa narodil pred sto rokmi – informuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(2. 2. 2021)
– KošiceDnes:
viac
– IndexMag:
viac
 
Hosť Rádia Regina Východ – kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „Fašiangy kedysi a dnes“; Rádio Regina (RTVS)
(1. 2. 2021)
viac
 
Slovensko dnes, Magazín o Slovensku (12:00 – 14:33) – Dáme si repete! – 1. diel cyklu k 95. výročiu rozhlasového a 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku – aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(29. 1. 2021)
viac
 
Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio (9:05 – 23:25) – the beginnings of radio broadcasting in the territory of Slovakia – začiatky rozhlasového vysielania na území Slovenska – aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(28. 1. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: posnežievať – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(26. 1. 2021)
viac
 
Slovensko dnes, Magazín o Slovensku (7:25 – 17:41) – rádiomost Bratislava – Košice o prvom pokusnom vysielaní predchodcu Slovenského rozhlasu s PhDr. Mariánom Gladišom, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovakia International (RTVS)
(22. 1. 2021)
viac
 
Šesťstostranový zakázaný epos prekladal tri roky. Po vyše tristo rokoch je v slovenčine – biblický epos Johna Miltona Stratený raj preložil literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Korzár.SME.sk
(17. 1. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: Pranostiky – približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(14. 1. 2021)
viac
 
Jazykové okienko: Jezuľa – o pôvode slova hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(14. 1. 2021)
viac
 
Markéta Andričíková: Domov je „omamaamansikka“ – rozhovor s literárnou vedkyňou Mgr. Markétou Andričíkovou, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Knihy na dosah
(11. 1. 2021)
viac
 
200. výročie narodenia Janka Matúšku – autora textu slovenskej hymny – rozhlasový príspevok s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
(11. 1. 2021)
viac
 
Autor textu slovenskej hymny Janko Matúška sa narodil pred 200 rokmi – pripomína PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(08. 1. 2021)
viac
 
Literárny čin roka 2020: Preklad a slovenské vydanie Strateného raja – postaral sa oň básnik, prekladateľ, vedec, pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Učiteľské noviny
(04. 1. 2021)
viac
 
Literárny čin roka 2020: Preklad a slovenské vydanie Strateného raja – postaral sa oň básnik, prekladateľ, vedec a pedagóg, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; IndexMag
(31. 12. 2020)
viac
 
Poetry Jam (vianočná edícia) – špeciálnym hosťom večera bol literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a člen Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; TelKE
(21. 12. 2020)
viac
 
Prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku zaznelo v éteri v roku 1925 z Košíc – priblížil PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(20. 12. 2020)
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
viac
– Teraz.sk:
viac
– Bratislavské noviny:
viac
– Dnes24.sk:
viac
– Život Prešova:
viac
– The World News:
viac
 
Prvé rozhlasové vysielanie z Košíc. Ženu nerozoznali od muža, otáčali jednu platňu – informuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; denník Korzár (21. 12. 2020, s. 3)
(20. 12. 2020)
viac
 
Pred 95 rokmi z Košíc zaznelo prvé rádiové vysielanie na Slovensku. ČSR získala vysielač od Nemecka z vojnových reparácií – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dobré noviny
(20. 12. 2020)
viac
 
Pred 95 rokmi z Hanisky letelo do éteru prvé slovenské rozhlasové vysielanie – médiá informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(16. 12. 2020)
viac
 
História rozhlasového vysielania na Slovensku sa začala písať v Košiciach presne pred 95 rokmi – informuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(16. 12. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Testovať – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(10. 12. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Patriarcha (Hagia Sofia) – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(10. 12. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Epidemický/epidemiologický – pripravila jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(10. 12. 2020)
viac
 
Za všetkým hľadaj ženu: Ľudmila Podjavorinská – očami doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD., vedúcej oddelenia slovakistiky a literárnej vedy Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(10. 12. 2020)
viac
 
Zobrali nám roboty prácu? Sto rokov slova robot – rozhlasový príspevok aj s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio_FM (RTVS)
(28. 11. 2020)
viac
 
Krištáľové krídlo - Nominované osobnosti za rok 2020 - Prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Marián Andričík je medzi nominovanými na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2020. Literárny vedec, prekladateľ a pedagóg na FF UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., je nominovaný v kategórii Publicistika a literatúra za preklad Miltonovho Strateného raja.
(27.11.2020)
viac
 
100 rokov slova „robot“ – rozhlasový príspevok s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
(26.11.2020)
viac
 
Toto slovo používame už 100 rokov. Vďaka dvom českým bratom – PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o slove „robot“; Jemné.sk
(23.11.2020)
viac
 
Slovo robot vzniklo pred sto rokmi: Stačilo málo a nikdy by sme ho nespoznali + kvíz – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dnes 24
(20.11.2020)
viac
 
Slovo robot má sto rokov, zaviedli ho bratia Čapkovci – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Pravda.sk
(18.11.2020)
viac
 
Slovo robot má sto rokov, zaviedli ho bratia Čapkovci – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(17.11.2020)
– TASR – Teraz.sk:
viac
– Dnes24.sk:
viac
– 24 hodín – denník pre všetkých:
viac
– eReport.sk:
viac
– Slovenský reportér:
viac
– TheWorldNews.net:
viac
 
Slovo „robot“ oslavuje storočnicu – informuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(14.11.2020)
viac
 
Pripomíname si storočnicu slova „robot“ – informoval o tom PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TelKE
(11.11.2020)
viac
 
Slovo „robot“ oslavuje storočnicu – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(11.11.2020)
– Veda na dosah (Centrum vedecko-technických informácií SR):
viac
– IndexMag.sk:
viac
– ITmix.cz:
viac
– KošiceDnes.sk:
viac
 
Jazykové okienko: vode odolný – o správnom používaní slovného spojenia „vode odolný“ hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(06.11.2020)
viac
 
Jazykové okienko: cyklóna a cyklón – o význame a správnom používaní týchto slov hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(06.11.2020)
viac
 
100 rokov rozhlasu vo svete – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Slovensko (RTVS)
(06.11.2020)
viac
 
Presne pred 100 rokmi začala vysielať prvá rozhlasová stanica – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(03.11.2020)
viac
 
Rozhlasová budova v Košiciach slúži 90 rokov pôvodnému účelu – detaily prezradil PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(01.11.2020)
viac
 
Rozhlasová budova v Košiciach slúži 90 rokov pôvodnému účelu – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(30. 10. 2020)
viac
 
Za všetkým hľadaj ženu: Božena Slančíková Timrava – prvú slovenskú spisovateľku predstavuje doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(8. 10. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Včelí úľ – správne používanie slovného spojenia vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(8. 10. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Pauza po čiarke – jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, o správnom používaní pauzy po čiarke; Rádio Regina (RTVS)
(21. 9. 2020)
viac
 
Pred sto rokmi začala na Slovensku vychádzať Pravda – je to najstarší, dodnes vychádzajúci slovenský denník s pomerne búrlivou históriou, hovorí PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Školské.sk
(15. 9. 2020)
viac
 
Marián Milčák: Hlas básnika neprekričí tento hlučný a bizarný svet – jubilant doc. Marián Milčák, PhD., pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry; Teraz.sk
(04. 9. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Influencer – o anglicizme „influencer“ hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(01. 7. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Pendler – správne používanie slova vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(16. 6. 2020)
viac
 
Regina: Obrázkové knihy nielen pre deti (14:13 – 20:35) – hovorila o nich literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dvojka (RTVS)
(01. 6. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: epidémia a karanténa – jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, o pôvode a správnom používaní v súčasnosti frekventovaných slov „epidémia“ a „karanténa“; Rádio Regina Východ (RTVS)
(21. 5. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: Berlínsky múr – použitie podmieňovacieho spôsobu v minulom čase vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(07. 5. 2020)
viac
 
Umenie: Stratený raj, John Milton (05:55 – 12:12) – kultúrny magazín RTVS s televíznym príspevkom o historicky prvom slovenskom vydaní Miltonovho diela Stratený raj – slovenský preklad vznikol vďaka literárnemu vedcovi, básnikovi, prekladateľovi a prodekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD.; Dvojka (RTVS)
(06. 5. 2020)
viac
 
Za všetkým hľadaj ženu: Dennica – prvý ženský časopis na Slovensku (1898 – 1914) predstavuje doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(27. 4. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: dohliadať – o správnom používaní slova „dohliadať“ jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach;
(27. 4. 2020)
viac
 
Za všetkým hľadaj ženu: Terézia Vansová – spisovateľka, kultúrna pracovníčka, etnografka, podporovateľka ochotníckeho divadla – Teréziu Vansovú predstavuje doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(23. 4. 2020)
viac
 
Symbolika Veľkej noci napriek koronavírusu pretrváva – kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o pôvode veľkonočných symbolov; Košice Dnes
(12. 4. 2020)
viac
 
Duch Veľkej noci bez objatí prežije – pôvod veľkonočných symbolov približuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD.; psychológ Mgr. Ondrej Kalina, PhD., sa zamýšľa nad tým, ako mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu ovplyvňuje sociálne správanie ľudí – obaja vedci pôsobia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach (L. Šutor na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, O. Kalina na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia); Veda na dosah (CVTI SR)
(12. 4. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: zavírusený – jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, o správnom používaní slov zavírený, zavírusený a zavírusovaný; Rádio Regina Východ (RTVS)
(3. 4. 2020)
viac
 
Za všetkým hľadaj ženu: Elena Maróthy Šoltésová – aký mala postoj k emancipácii žien? – objasňuje doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(27. 3. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: rúško – jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, o správnom používaní slova rúško; Rádio Regina (RTVS)
(27. 3. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: pôst – o správnom používaní slova „pôst“ jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(18. 3. 2020)
viac
 
Jazykové okienko: fašiangy – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, lingvistka doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., o správnom používaní slova „fašiangy“; Rádio Regina (RTVS)
(18. 3. 2020)
viac
 
Peter Getlík: „Dobrý text vzniká škrtaním, nie pridávaním“ – rozhovor s Mgr. Petrom Getlíkom, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Podvihorlatské noviny (s. 4)
(9. 3. 2020)
viac
 
Knihomoli sa konečne dočkali: Epos Stratený raj má prvý slovenský preklad 350 rokov od knižného debutu – na historicky prvom slovenskom vydaní pracoval tri roky literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Nový Čas
(7. 3. 2020)
viac
 
Vyšlo historicky prvé slovenské vydanie Miltonovho Strateného raja – vďaka trojročnému úsiliu literárneho vedca, básnika, prekladateľa a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD.; Školské.sk
(5. 3. 2020)
viac
 
Správy RTVS: Prvý slovenský preklad diela Stratený raj (44:28 – 45:18) – jeho autorom je literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Jednotka (RTVS)
(3. 3. 2020)
viac
 
Žurnál Rádia Regina: Historicky prvý slovenský preklad diela Stratený raj (16:06 – 17:56) – autorom prekladu je literárny vedec, básnik a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Rádio Regina (RTVS)
(3. 3. 2020)
 
Autorom prvého slovenského prekladu eposu Stratený raj je Marián Andričík – historicky prvé slovenské vydanie eposu v preklade prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD., slávnostne predstavili v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach – literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ na ňom pracoval tri roky
(3. 3. 2020)
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
– Teraz.sk:
– Dobré noviny:
– The World News:
 
Stratený raj Johna Miltona vychádza prvýkrát v slovenčine – preložil ho literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Veda na dosah
(3. 3. 2020)
 
Epos Stratený raj od J. Miltona má prvý slovenský preklad – na historicky prvom slovenskom vydaní pracoval tri roky literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
(28. 2. 2020)
– Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR):
– Teraz.sk:
– Literárne noviny:
– Košice Dnes:
– Dobré noviny:
– Dnes 24:
– DenníkN.sk:
 
Historicky prvé slovenské vydanie Miltonovho Strateného raja – autorom prekladu je literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; KošiceOnline.sk
(28. 2. 2020)
 
Za všetkým hľadaj ženu: Hana Gregorová – nebola len spisovateľka, nástojčivo sa zasadzovala aj za práva žien na vzdelanie, tvorbu a rovnocenné partnerstvo s mužmi – približuje doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(21. 2. 2020)
 
Kulturológ Lukáš Šutor: Najvýstižnejším symbolom fašiangov je maska – vysvetľuje PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Školské.sk
(21. 2. 2020)
 
Fašiangový smiech ruší starý poriadok – podstatu fašiangov ozrejmuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
(20. 2. 2020)
 
Knižnica v Humennom hľadá literárne talenty už po 40. raz – v súťaži Literárne talenty debutoval aj jej súčasný porotca, pedagóg na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
(19. 2. 2020)
– TASR:
– Teraz.sk:
– Dnes 24:
 
Jazykové okienko: dienko – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(18. 2. 2020)
 
Jazykové okienko: boží/božský – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina Východ (RTVS)
(18. 2. 2020)
 
Magazín Regina: Karnevalová kultúra a fašiangy (27:00 – 35:33) – štúdiovým hosťom bol kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dvojka (RTVS)
(12. 2. 2020)
 
Kulturológ Lukáš Šutor: Hromnice si uchovali svoj ľudový názov (aj obsah) – PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach objasňuje podstatu kresťanského sviatku Obetovania Pána; Školské.sk
(2. 2. 2020)
 
Hromnice sa považovali za prechodné obdobie medzi zimou a jarou – podstatu sviatku ozrejmuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(2. 2. 2020)
 
Otestuj si svoj talent v literárnej súťaži v Košiciach – Knižnica pre mládež mesta Košice zverejnila témy pre XXV. ročník súťaže Literárne Košice – pre knižnicu ich vymyslela Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bude zároveň členkou odbornej poroty, spolu s prodekanom FF UPJŠ prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.; Dnes24.sk
(1. 2. 2020)
 
Hromnice sú sviatkom svetla – podstatu sviatku približuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
(30. 1. 2020)
 
Knižnica pre mládež mesta Košice hľadá talenty – témy pre XXV. ročník súťaže Literárne Košice pripravila literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bude zároveň členkou odbornej poroty – spolu s prodekanom FF UPJŠ prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.; Školské.sk
(29. 1. 2020)
 
Jazykové okienko: Spálňa a jedáleň – správne používanie týchto slov vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(31. 12. 2019)
 
Prečo oslavujeme narodenie Ježiša 25. decembra? – objasňuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(25. 12. 2019)
 
Prečo narodenie Ježiša oslavujeme 25. decembra? – vysvetľuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
(23. 12. 2019)
 
Jazykové okienko: Dievča – správne používanie slova „dievča“ vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(12. 12. 2019)
 
Dnes nás učia, v ’89 boli študentmi – rozhlasová reportáž o diskusii k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorú organizovala Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach – s vyjadreniami Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD., z Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ a PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; ŠtuRKo
(27. 11. 2019)
 
Regina: Nežne aj prísne o literatúre (a živote) – televízna reportáž o tematickom literárnom podujatí, ktoré organizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie – s vyjadreniami Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., a doc. Mariána Milčáka, PhD. (20:25 – 22:57); Dvojka (RTVS)
(20. 11. 2019)
 
Večerné reflexie: Dnes nás učia, v ’89 boli študentmi – záznam verejnej nahrávky diskusie k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorú organizovala Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach – polylóg viedla Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ, diskutovali doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Mgr. Peter Mlynárčik, PhD., z Matematického ústavu SAV v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(19. 11. 2019)
 
Tajomstvá archívov: Nežná revolúcia v Košiciach – televízny dokument so záverečným poďakovaním Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; telKE
(15. 11. 2019)
 
Správy RTVS: Témy v časopisoch za socializmu (35:26 – 38:48) – aj s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Jednotka (RTVS)
(14. 11. 2019)
 
Štandardmi, štandardami – o správnom používaní týchto slov hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(14. 11. 2019)
 
Video: UPJŠ usporiadala tematické podujatie o Nežnej revolúcii – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku tematické literárne podujatie k 17. novembru 1989 – „Nežne aj prísne o literatúre (a živote)“ – s vyjadreniami Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., Mgr. Andrey Fedorkovej a doc. Mariána Milčáka, PhD.; TV Košice
(7. 11. 2019)
 
Metropolitné správy Rádia Košice: Viaceré inštitúcie v metropole východu si pripomínajú 30. výročie Nežnej revolúcie (06:06 – 07:20) – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala literárne podujatie „Nežne aj prísne o literatúre (a živote)“ – November ’89 pripomenuli študentom stredných škôl, diskusiu viedol spisovateľ a literárny vedec doc. Marián Milčák, PhD.; Rádio Košice
(7. 11. 2019)
 
Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky: Ako to bolo u nás pôvodne? – vysvetľuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; AktuálneSprávy.eu
(5. 11. 2019)
 
Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky: Ako to bolo u nás pôvodne? – pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne, uvádza kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach;
(4. 11. 2019)
- Učiteľské noviny
- Cassovia.sk:
 
Správy RTVS: Novinári písali o Nežnej revolúcii po svojom (35:58 – 38:58) – aj s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Jednotka (RTVS)
(3. 11. 2019)
 
Kulturológ: Predkresťanskí Slovania mali Pamiatku zosnulých viac ráz v roku – pripomína kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(1. 11. 2019)
– TASR:
– Teraz.sk:
– 24 hodín – denník pre všetkých:
– Dnes24.sk:
– Dobré noviny:
 
Začiatok novembra charakterizuje najmä spomienka na zosnulých – u predkresťanských Slovanov sa konala niekoľkokrát ročne, pripomína kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., pôsobiaci na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Konzervatívny web
(1. 11. 2019)
 
Sviatok všetkých svätých či Dušičky. Ako to bolo u nás pôvodne? – vysvetľuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(1. 11. 2019)
 
Na Slovensku Dušičky úzko súvisia so Sviatkom všetkých svätých – podľa kulturológa PhDr. Lukáša Šutora, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa pamiatka zosnulých u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne; Veda na dosah
(1. 11. 2019)
 
Kto od koho prebral Halloween? – aj keď sú jeho korene späté s keltským predkresťanským prostredím, k nám sa dostáva ako súčasť populárnej americkej kultúry zbavenej západoeurópskych duchovných koreňov – upozorňuje kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(31. 10. 2019)
 
Skloňovanie priezvisk – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., o správnom skloňovaní priezvisk v slovenčine; Rádio Regina (RTVS)
(21. 10. 2019)
 
Básnik obrazu Karol Plicka – vo Východoslovenskom múzeu si môžete pozrieť výstavu venovanú prof. Karolovi Plickovi – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; telKE
(17. 10. 2019)
 
Jazykové okienko: kariet/karát – o používaní slov kariet/karát jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(16. 10. 2019)
 
„Básnik obrazu“ Karol Plicka miloval Slovensko – PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k 125. výročiu narodenia spoluzakladateľa slovenskej národnej kinematografie prof. Karola Plicku; Cassovia.sk
(15. 10. 2019)
 
HC Košice médiá-tím rozširuje svoje rady – mediálny tím HC Košice posilnili študentky oddelenia masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Barbora Halušková a Lucia Sajgóová – projekt integrácie študentiek inicioval hokejový klub v spolupráci s vedúcou oddelenia masmediálnych štúdií PhDr. Renátou Cenkovou, PhD., MBA; HCKošice.sk
(7. 10. 2019)
 
Jazykové okienko: Vzory dlaň a kosť – skloňovanie podľa vzorov dlaň a kosť vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(1. 10. 2019)
 
Jazykové okienko: Či – o používaní slova „či“ jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Regina (RTVS)
(18. 9. 2019)
 
Východoslovenská armáda – na dokumentárnom filme k 75. výročiu SNP sa autorsky podieľali aj vedecko-pedagogickí pracovníci Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – námet a scenár: prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (vedúci Katedry histórie FF UPJŠ), v dokumente aj vystupuje; réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.; dramaturgia: PhDr. Jozef Puchala, PhD. (obaja z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ); RTVS – Dvojka
(29. 8. 2019)
 
Jazykové okienko: Hybe – viete správne „navštíviť“ obec Hybe? – skloňovanie vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(27. 8. 2019)
 
Jazykové okienko: hrať na niečo(m) – o správnom použití pádu hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(9. 8. 2019)
 
Jazykové okienko: (z) tort či toriet? – o správnosti týchto tvarov hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(5. 8. 2019)
 
Jazykové okienko: baviť sa – Ako sa môžeme „baviť“? Môžeme sa baviť o niečom? Vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(16. 7. 2019)
 
Fotogaléria: Celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – beseda s básnikom doc. Mariánom Milčákom, PhD. (pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach); Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
(4. 7. 2019)
 
Jazykové okienko: „žmolky“ – používate aj vy bohemizmus „žmolky“? – slovenský ekvivalent vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(2. 7. 2019)
 
Vysokoškolskí študenti sa zdokonaľujú v tvorivom písaní na Ars Šafarikiane – informovala vedúca organizačného tímu podujatia, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice24.sk
(2. 7. 2019)
 
Metropolitné správy Rádia Košice: Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa začal týždeň tvorivého písania – ide o súčasť 6. ročníka celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019; Rádio Košice
(1. 7. 2019)
 
Ars Šafarikiana 2019 ponúka študentom zdokonalenie sa v tvorivom písaní – týždeň tvorivého písania sa začal dnes na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – informovala vedúca organizačného tímu, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ
(1. 7. 2019)
– TASR:
– Teraz.sk:
– 24 hodín – denník pre všetkých:
– Dobré noviny:
– Dnesky.sk:
– Som z dediny:
 
Ars Šafarikiana 2019 sa začína – o týždni tvorivého písania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach informovala vedúca organizačného tímu podujatia, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; Školské.sk
(1. 7. 2019)
 
V Košiciach odštartoval týždeň tvorivého písania – ide o súčasť 6. ročníka celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019 – informovala vedúca organizačného tímu, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceDnes.sk
(1. 7. 2019)
 
Mladí autori si v Košiciach zmerajú svoje sily v súťaži Ars Šafarikiana – v metropole východu sa tento týždeň uskutoční 6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019 – informovala vedúca organizačného tímu, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(1. 7. 2019)
 
Týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2019 – podujatie sa uskutoční od 1. do 5. júla 2019 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v centre Košíc – informovala vedúca organizačného tímu, literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; Cassovia.sk
(1. 7. 2019)
 
Hosť Rádia Regina Východ – Art Film Fest Košice 2019 – aj s doc. Mgr. Jánom Sabolom, PhD., ArtD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, režisérom filmu Casino.$k; RTVS – Rádio Regina Východ
(21. 6. 2019)
 
Jazykové okienko: žúžoľ – viete, čo je to žúžoľ? – prezrádza jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina Východ
(14. 6. 2019)
 
Jazykové okienko: „tak“ či „taký“? – správne používanie ukazovacích zámen vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(31. 5. 2019)
 
Sto rokov denníka Slovenský východ – približuje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(16. 5. 2019)
 
Jazykové okienko: stupňovanie – môže byť niečo „extrémne priaznivé“? – vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(16. 5. 2019)
 
Knižnica vyhlásila víťazov súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického 2019 – v odbornej porote zasadli aj prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Hlavné správy – Konzervatívny denník
(2. 5. 2019)
 
Jazykové okienko: Marek – ako skloňujeme mužské krstné meno Marek? Vysvetľuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(2. 5. 2019)
 
Jazykové okienko: Alexandrovovci – svetoznámy vojenský súbor založil v roku 1928 Alexander Vasiljevič Alexandrov – o tom, ako sa od jeho mena odvodil názov speváckej skupiny, hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(18. 4. 2019)
 
Jazykové okienko: „Pochovať“ – o nesprávnosti slovného spojenia „pochovať niekoho na rukách“ hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(4. 4. 2019)
 
Jazykové okienko: „Očakávať na“ – o slovnom spojení „očakávať na“ hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(21. 3. 2019)
 
Životný štýl: Zachar či Zachara? – Ako správne skloňovať tieto priezviská? Približuje jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(7. 3. 2019)
 
Rok po vražde Jána Kuciaka: Slovensko už nikdy nebude také ako predtým – článok s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z oddelenia masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(21. 2. 2019)
 
Jazykové okienko: Piatok nie je sviatok – o rozdielnostiach v skloňovaní týchto zdanlivo podobných slov hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(21. 2. 2019)
 
Nesprávny výraz „opýtať si“ – radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(7. 2. 2019)
 
Košická knižnica prostredníctvom literárnej súťaže objavuje talenty – témy už tradične pripravila literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bude aj členkou odbornej poroty, spoločne s prodekanom FF UPJŠ prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.; TASR – Školský servis
(4. 2. 2019)
 
Košická knižnica prostredníctvom literárnej súťaže objavuje mladé talenty – témy už tradične pripravila literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bude aj členkou odbornej poroty, spoločne s prodekanom FF UPJŠ prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.
(3. 2. 2019)
– Košice:Dnes:
– Hlavné správy – Konzervatívny denník:
 
Jubileum jazykovedca Jána Sabola – od r. 2005 pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v r. 2007 – 2015 ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium; denník Šport (s. 15)
(26. 1. 2019)
 
Správy RTVS z regiónov: Životné jubileum profesora Jána Sabola – s vyjadreniami jubilanta, dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., prorektora prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., a kolegu prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; Dvojka – RTVS
(25. 1. 2019)
 
Jazykovedec Ján Sabol jubiluje – pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
(25. 1. 2019)
 
Jazykovedec Ján Sabol sa dožíva životného jubilea – pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(25. 1. 2019)
 
Špičkový slovenský jazykovedec Ján Sabol sa dožíva osemdesiat rokov – pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
(25. 1. 2019)
 
Popredný jazykovedec Ján Sabol sa dožíva osemdesiat rokov – pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(25. 1. 2019)
– Teraz.sk:
– Školský servis:
– 24hod.sk:
– Dobré noviny:
– Dnesky.sk:
– Slovenské zahraničie – portál Slovákov vo svete:
 
V Košiciach otvorili výstavu S. Máraia – s vyjadrením prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(24. 1. 2019)
– Správy RTVS z regiónov, Dvojka – RTVS:
– Správy RTVS, Jednotka – RTVS:
 
Hovoríme spisovne: vítanie – ako správne vítať – radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(18. 1. 2019)
 
Ukradnutú plastiku z cintorína Košičan doniesol do Korzára – na nájdenie artefaktu z hrobu Antona Prídavka reaguje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
(15. 1. 2019)
 
Pomník Antona Prídavka na cintoríne zhanobili vandali – na zmiznutie plastiky reaguje PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
(13. 1. 2019)
 
Uplynulo 100 rokov od začiatku vychádzania denníka Slovenský východ – informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
(12. 1. 2019)
 
Marián Milčák: Teserakt – informácia o novej básnickej zbierke literárneho vedca, pedagóga, básnika a prekladateľa doc. Mariána Milčáka, PhD., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Pravda
(12. 1. 2019)
 
Rádiožurnál o 18.00: Z košického cintorína miznú kovové predmety – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (ku krádeži bronzovej reliéfnej podobizne z vojnového hrobu Antona Prídavka; 20:38 – 22:22); RTVS – Rádio Slovensko
(10. 1. 2019)
 
Zlodejom neuniknú ani významné osobnosti – odcudzili bronzovú reliéfnu podobizeň z hrobu Antona Prídavka – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
(10. 1. 2019)
 
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ uplynie 100 rokov – médiá informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(9. 1. 2019)
– Dobré noviny:
– 24 hodín – denník pre všetkých:
– The World News:
– Dnesky:
– Celamko:
 
Pred sto rokmi začali vychádzať prvé slovenské noviny v Košiciach – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(9. 1. 2019)
 
Pred sto rokmi začal vychádzať Slovenský východ – informáciu poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Cassovia.sk
(9. 1. 2019)
 
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ uplynie 100 rokov – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Teraz.sk
(8. 1. 2019)
 
Slovenský východ začal vychádzať pred sto rokmi – informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
(8. 1. 2019)
 
Od začiatku vydávania denníka Slovenský východ v Košiciach uplynie 100 rokov – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
(8. 1. 2019)
 
Žurnál Rádia Regina o 17.00: Z verejného cintorína v Košiciach miznú kovové predmety – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ku krádeži bronzovej reliéfnej podobizne z vojnového hrobu Antona Prídavka (13:28 – 15:13); RTVS – Rádio Regina
(8. 1. 2019)
 
Správy RTVS: Na košickom cintoríne vyčíňali vandali – ukradli bronzový reliéf z hrobu redaktora a kultúrneho dejateľa Antona Prídavka – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Jednotka
(7. 1. 2019)
 
Z hrobu Antona Prídavka zmizla plastika s reliéfom jeho tváre – s vyjadrením PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(7. 1. 2019)
 
Košice sa pred sto rokmi stali súčasťou Československa – médiá informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(30. 12. 2018)
– TASR:
– KošiceDnes.sk:
– Obecné noviny:
– Obce.tasr.sk:
 
Košice sa pripojili k ČSR až dva mesiace po jej vyhlásení – informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(30. 12. 2018)
– Teraz.sk:
– 24hod.sk:
– Dobré noviny:
 
Metropola východu sa pred sto rokmi stala súčasťou Československa – informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
(29. 12. 2018)
 
Košice sa pred sto rokmi stali súčasťou Československa – informácie poskytol PhDr. Marián Gladiš, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzar.sk
(29. 12. 2018)
 
Témy a rozhovory: Ján Sabol jr. – profil – rozhlasový profil doc. Mgr. Jána S. Sabola, PhD., ArtD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Košice
(14. 12. 2018)
 
60. výročie úmrtia spisovateľky Hany Gregorovej – na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venujú aj verejne menej známym aktivitám H. Gregorovej (PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach); Učiteľské noviny
(10. 12. 2018)
 
Slovenská spisovateľka Hana Gregorová – s vyjadrením zástupcov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sa venujú verejne menej známym aktivitám H. Gregorovej (PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach); Veda na dosah
(10. 12. 2018)
 
V utorok si pripomenieme 60. výročie úmrtia prozaičky Hany Gregorovej – na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vedeckovýskumne venujú aj ostatným aktivitám H. Gregorovej (PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach); Korzár – denník Košického kraja
(9. 12. 2018)
 
Kritikon: Detská literatúra a kritika detskej literatúry – rozhlasová diskusná relácia s účasťou literárnej vedkyne Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Devín
(28. 11. 2018)
 
Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov – americké CBS Radio odvysielalo kontroverznú adaptáciu vedecko-fantastického románu H. G. Wellsa v réžii Orsona Wellesa – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(6. 11. 2018)
 
Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov – americká stanica CBS Radio odvysielala kontroverznú adaptáciu vedecko-fantastického románu H. G. Wellsa v réžii Orsona Wellesa – s vyjadreniami PhDr. Mariána Gladiša, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
(30. 10. 2018)
 
Hovoríme spisovne – snímka/snímok – hovoriť snímka, či snímok? – radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(8. 10. 2018)
 
Hovoríme spisovne – ten rád/tá rada – ako správne používať slová rád/rada? – radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(8. 10. 2018)
 
Tretí LiKE pre Košice – 3. ročník festivalu súčasnej literatúry sa uskutoční aj na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – pod záštitou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; RTVS – Rádio Devín
(5. 10. 2018)
 
Lajk pre literárny festival LiKE – 3. ročník multižánrového festivalu sa uskutoční aj na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – pod záštitou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ; Zajtrajšie noviny
(28. 9. 2018)
 
Ahoj, Slovensko! / Európsky deň jazykov v Košiciach (01:50 – 12:40 a 23:45 – 27:43) – príspevok o EDJ 2018 s vyjadreniami vedúcej Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD., a Mgr. Alexandry Popovičovej, PhD., z Katedry germanistiky FF UPJŠ + štúdiový rozhovor s prodekankou FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renátou Panocovou, PhD.; RTVS – Dvojka
(26. 9. 2018)
 
Hosť Rádia Regina – Východ – Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „študentské mobility“; RTVS – Rádio Regina – Východ
(20. 9. 2018)
 
Kritikon – literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „tvorivé písanie“; RTVS – Rádio Devín
(5. 9. 2018)
 
Hovoríme spisovne – seriál/seriálový – o „nedvojhláskach“ v slovách seriál a seriálový hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – nedvojhlásky – o „nedvojhláskach“ v slovenčine hovorí vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – a na konci ženských podstatných mien – ako správne používať „a“ na konci ženských podstatných mien radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018
 
Hovoríme spisovne – mail – ako správne používať slovo „mail“ radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – rozumieť/chápať/vyznať sa – ako správne používať slovesá „rozumieť“, „chápať“ a „vyznať sa“ radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – nápad/napadnúť – ako správne používať slová „nápad“ a „napadnúť“ radí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – mäso/mias – o správnom tvare slova mäso/mias hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – prechod/priechod – o rozdiele medzi prechodom a priechodom hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Hovoríme spisovne – predložka po – o predložke „po“ hovorí jazykovedkyňa doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
(17. 8. 2018)
 
Témy a rozhovory – Mgr. Markéta Andričíková, PhD., a Mgr. Dominika Petáková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „obrázkové knihy“; Rádio Košice
(7. 6. 2018)
 
Metropolitné správy Rádia Košice – Včerajšok spojil priaznivcov literatúry na nezvyčajných miestach (4:22 – 5:44) – s vyjadrením literárnej vedkyne Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Košice
(17. 5. 2018)
 
Hosť Rádia Regina – Mgr. Markéta Andričíková, PhD., a Mgr. Dominika Petáková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému obrázkové knihy; RTVS – Rádio Regina (Východ)
(19. 3. 2018)
 
Ahoj, Slovensko! (06:43 – 13:25) – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému „pôvod slovenských priezvisk“; RTVS – Dvojka
(16. 1. 2018)
 
 
Ahoj, Slovensko (06:43 – 13:25) – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému pôvod slovenských priezvisk; RTVS – Dvojka
(16. 1. 2018)
viac

Ľabdžibudka – PhDr. Jozef Puchala, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(5. 12. 2017)
viac

Ahoj, Slovensko (26:18 – 34:22) – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému poézia a mladí ľudia; Dvojka – RTVS
(1. 12. 2017)
viac

Ľabdžibudka – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(28. 11. 2017)
viac

Ľabdžibudka – doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(14. 11. 2017)
viac

Jazykovedec Ján Sabol začínal kariéru na dedine. Zaznamenával nárečia – Narodil sa v Sokoli pri Košiciach a nebojí sa povedať, že je to tá najkrajšia dedina na svete. Bodaj by aj nie, keď ho priviedla k svojej celoživotnej profesii. Ján Sabol (78) sa už viac ako 50 rokov venuje skúmaniu zvukov v jazyku.
(4. 10. 2017)
viac

Aj poézia je remeslo. Vyžaduje si osvojenie nástrojov a výrobných metód – Bc. Alena Oravcová, úspešná študentka masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
(10. 4. 2017)
viac

Hosť Rádia Regina – Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v besede o pretrvávajúcej kríze čítania a o dôležitosti čítania v celkovom rozvoji človeka; RTVS – Rádio Regina Košice
(14. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického, témy už tradične vymýšľa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(2. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – témy súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického opäť vymyslela Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
(1. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – aj tohtoročné témy pochádzajú z pera Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(28. 2. 2017)
viac

Medzinárodný deň materinského jazyka – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., na tému slovenčina 21. storočia; RTVS – Rádio Regina Košice
(21. 2. 2017)
viac

Hosť Rádia Regina – PhDr. Marián Gladiš, PhD., na tému internet a informačná spoločnosť; RTVS – Rádio Regina Košice
(13. 2. 2017)
viac

Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov – súťaž Ars Šafarikiana 2017 pozná mená víťazov; Učiteľské noviny
(11. 2. 2017)
viac

V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov – vyhlasovateľom a organizátorom podujatia bola Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(10. 2. 2017)
viac

FF UPJŠ: V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov – TASR – Školský servis
(10. 2. 2017)
viac

Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov – premiérový ročník autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií Košického kraja a Prešovského kraja Ars Šafarikiana 2017 pozná víťazov; Hlavné správy – Konzervatívny denník
(10. 2. 2017)
viac

Marek Svatoš – ďalšia hviezda v hokejovom nebi – tak nazvali tri externé študentky 5. ročníka odboru masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach svoj filmový medailón o nebohom hokejistovi M. Svatošovi; denník Košice:dnes
(16. 12. 2016)
viac

Študenti masmédií natočili svoj prvý dokument – reportáž z premiéry filmu Vraždy v literatúre, ktorý nakrútili študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ; televízia Košice:dnes
(15. 12. 2016)
viac

Dobré ráno, Košice:dnes! – študentky 5. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach Bc. Nicol Sabolová a Bc. Veronika Rusnáková o študentskom dokumentárnom filme Vraždy v literatúre (31:10 – 39:45); televízia Košice:dnes
(14. 12. 2016)
viac

Študenti v Košiciach nakrútili film o vraždách v literatúre – študenti masmediálnych štúdií z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pracovali na projekte viac než rok; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(12. 12. 2016)
viac

Študenti FF UPJŠ v Košiciach nakrútili film o vraždách v literatúre – netradičnú tému prostredníctvom dokumentárneho filmu realizovali študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií; TASR – Školský servis
(12. 12. 2016)
viac

Študenti masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavia verejnosti svoj dokumentárny film – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(9. 12. 2016)
viac

Študenti masmédií UPJŠ odpremierujú svoj dokumentárny film – denník Košice:dnes
(9. 12. 2016)
viac

Večerné reflexie – s vedúcou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Mariannou Sedlákovou, PhD., na tému Súčasný stav slovenského jazyka; RTVS – Rádio Regina
(15. 11. 2016)
viac

Režisér Sabol natáča aj v Košiciach cyklus rozprávok – nakrúcanie 10-dielneho cyklu televíznych rozprávok Príbehy spod Karpát (vzniká v rámci cezhraničného slovensko-ukrajinského projektu Cestujúce bábky) vstupuje do záverečnej fázy. Režisérom projektu je doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. – Košický Korzár/Košický večer
(6. 11. 2016)
viac

Filozofická fakulta UPJŠ a Gréckokatolícka eparchia organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Text v kontextoch – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(20. 10. 2016)
viac

Súťaž má podporiť literárnu tvorbu stredoškolákov – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ vyhlásila autorskú súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe Ars Šafarikiana 2017; Košický Korzár
(17. 10. 2016)
viac

UPJŠ Košice vyhlasuje literárnu súťaž Ars Šafarikiana 2017 – TASR – Školský servis
(16. 10. 2016)
viac

Súťaž Ars Šafarikiana 2017 – Učiteľské noviny
(14. 10. 2016)
viac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyhlasuje autorskú súťaž Ars Šafarikiana 2017 – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(13. 10. 2016)
viac

Ars Šafarikiana 2017 – PortálVŠ.sk
(12. 10. 2016)
viac

Novinárske školy opäť otvorili svoje brány – na oddelení masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v akad. roku 2016/17 študuje 167 mladých ľudí; Fórum (s. 8)
(1. 10. 2016)
viac

Študenti masmédií Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach natáčajú film – Hlas ľudu
(11. 4. 2016)
viac

Neúspešný kandidát Hlina: výsledok volieb ovplyvnil „kameraman YouTube“ – PhDr. Marián Gladiš, PhD., k fenoménu moderných komunikačných prostriedkov v predvolebnom boji; Živé.sk
(8. 3. 2016)
viac

TeleRegina – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., v štúdiovom rozhovore o slovensko-ukrajinskom televíznom projekte Cestujúce bábky, ktorého cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo (02:14 – 16:50); Dvojka RTVS
(3. 3. 2016)
viac

Knižnica hľadá spisovateľské talenty – informácia o XXI. ročníku súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického, ktorej porotcami sú aj doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD.; Hlavné správy – Konzervatívny denník
(1. 3. 2016)
viac

Čas venovaný iným nie je stratený - rozhlasový fíčer,Rádio Regina Košice a Rádio Regina Banská Bystrica, rozhovor s PhDr. Lukášom Šutor, PhD.
(1. 1. 2016)

Počúvaj tíško, nezaspíš... zbierané rozprávky a ich zberatelia - rozhlasový fíčer Rádia Devín, ktorý beletristickým spôsobom podáva závery z monografie Lukáša Šutora a Daniely Burdovej Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky. 
(3. 12. 2015)
viac

Nórsko ako som ho nepoznala. Vďaka Erasmu+ som strávila semester v jednej z najrozvinutejších krajín sveta – článok študentky masmediálnych štúdií Bc. Petronely Vavrekovej o jej zahraničnom študijnom pobyte; Hlas ľudu
(7. 1. 2016)
viac

V košickej Steel Aréne zorganizovali koncertnú spomienku na sv. Jána Pavla II. – informácia o realizovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); Televízia Lux – TK KBS
(22. 12. 2015)
viac

Návštevníci z rôznych kútov spomínali v Košiciach na prvého slovanského pápeža – informácia o realizovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); TK KBS
(20. 12. 2015)
viac

Rok strávila na študijnom pobyte v Košiciach. Náš vzdelávací systém vníma pozitívne – rozhovor s Irynou Romančukovou z Ľvivskej národnej univerzity Ivana Franka na Ukrajine o jej ročnom pobyte na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach; Hlas ľudu
(9. 12. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., na tému Povinné čítanie na školách; Rádio Regina Košice
(30. 11. 2015)
viac

Národnostný magazín (Ukrajinský) – PhDr. Jozef Puchala, PhD., v reportáži o podujatí Tretí večer nepokoja; Dvojka RTVS
(24. 11. 2015)
viac

Cestujúce bábky – informácia o plánovanom slovensko-ukrajinskom projekte, ktorého prioritným cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); KošickéSprávy.sk
(24. 11. 2015)
viac

Vývin a poruchy reči – PhDr. Iveta Bónová, PhD., v tematickej relácii Rádia Košice
(23. 11. 2015)
viac

Doma je doma – Koncert Ján Pavol II. – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., o plánovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža; Televízia Lux
(18. 11. 2015)
viac

Robinson & Crusoe: Film Jána S. Sabola o spájaní sa v rozdielnosti – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., (aj) o svojom debutovom celovečernom hranom filme; TASR – Teraz.sk
(17. 11. 2015)
viac

Spisovná slovenčina – Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., a PhDr. Iveta Bónová, PhD., v tematickej relácii Rádia Košice
(28. 10. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., na tému Ľudovít Štúr – čo nám hovorí dnes; Rádio Regina Košice
(28. 10. 2015)
viac

Profesor Ján Sabol – ako sa jeden Sokoľčan stal významným jazykovedcom – Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., v tematickej relácii Rádia Košice
(9. 9. 2015)
viac

Čítajte deťom nápadité a hravé rýmy. Čítajte im knihu Trinásťhlavý vlak – PhDr. Jozef Puchala, PhD., o svojej najnovšej zbierke básní; Zajtrajšie noviny
(7. 9. 2015)
viac

Národnostné správy – informácia o medzinárodnej študentskej videokonferencii Médiá a my (od 4:42); Dvojka RTVS
(15. 5. 2015)
viac

Píšem, preto som – informácia o súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického (porotcovia: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD.); Zajtrajšie noviny
(2. 3. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – PhDr. Marián Gladiš, PhD., na tému Médiá a mladí ľudia – Svetový deň rozhlasu; Rádio Regina Košice
(13. 2. 2015)
viac

Nečítajú ani tí, od ktorých sa to očakáva – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD., o literatúre a všeličom inom v rozhovore pre Zajtrajšie noviny
(22. 3. 2014)
viac

Zmráka sa nad médiami? – informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii Súmrak médií, ktorú organizovalo oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
(16. 11. 2013)
viac
Posledná aktualizácia: 13.05.2022