UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra v médiách

Ahoj, Slovensko (06:43 – 13:25) – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému pôvod slovenských priezvisk; RTVS – Dvojka
(16. 1. 2018)
viac

Ľabdžibudka – PhDr. Jozef Puchala, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(5. 12. 2017)
viac

Ahoj, Slovensko (26:18 – 34:22) – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému poézia a mladí ľudia; Dvojka – RTVS
(1. 12. 2017)
viac

Ľabdžibudka – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(28. 11. 2017)
viac

Ľabdžibudka – doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
(14. 11. 2017)
viac

 

Jazykovedec Ján Sabol začínal kariéru na dedine. Zaznamenával nárečia – Narodil sa v Sokoli pri Košiciach a nebojí sa povedať, že je to tá najkrajšia dedina na svete. Bodaj by aj nie, keď ho priviedla k svojej celoživotnej profesii. Ján Sabol (78) sa už viac ako 50 rokov venuje skúmaniu zvukov v jazyku.
(4. 10. 2017)
viac

Aj poézia je remeslo. Vyžaduje si osvojenie nástrojov a výrobných metód – Bc. Alena Oravcová, úspešná študentka masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
(10. 4. 2017)
viac

Hosť Rádia Regina – Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v besede o pretrvávajúcej kríze čítania a o dôležitosti čítania v celkovom rozvoji človeka; RTVS – Rádio Regina Košice
(14. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického, témy už tradične vymýšľa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
(2. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – témy súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického opäť vymyslela Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
(1. 3. 2017)
viac

Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež – aj tohtoročné témy pochádzajú z pera Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(28. 2. 2017)
viac

Medzinárodný deň materinského jazyka – vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., na tému slovenčina 21. storočia; RTVS – Rádio Regina Košice
(21. 2. 2017)
viac
viac

Hosť Rádia Regina – PhDr. Marián Gladiš, PhD., na tému internet a informačná spoločnosť; RTVS – Rádio Regina Košice
(13. 2. 2017)
viac

Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov – súťaž Ars Šafarikiana 2017 pozná mená víťazov; Učiteľské noviny
(11. 2. 2017)
viac

V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov – vyhlasovateľom a organizátorom podujatia bola Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(10. 2. 2017)
viac

FF UPJŠ: V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov – TASR – Školský servis
(10. 2. 2017)
viac

Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov – premiérový ročník autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií Košického kraja a Prešovského kraja Ars Šafarikiana 2017 pozná víťazov; Hlavné správy – Konzervatívny denník
(10. 2. 2017)
viac

Marek Svatoš – ďalšia hviezda v hokejovom nebi – tak nazvali tri externé študentky 5. ročníka odboru masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach svoj filmový medailón o nebohom hokejistovi M. Svatošovi; denník Košice:dnes
(16. 12. 2016)
viac

Študenti masmédií natočili svoj prvý dokument – reportáž z premiéry filmu Vraždy v literatúre, ktorý nakrútili študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ; televízia Košice:dnes
(15. 12. 2016)
viac

Dobré ráno, Košice:dnes! – študentky 5. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach Bc. Nicol Sabolová a Bc. Veronika Rusnáková o študentskom dokumentárnom filme Vraždy v literatúre (31:10 – 39:45); televízia Košice:dnes
(14. 12. 2016)
viac

Študenti v Košiciach nakrútili film o vraždách v literatúre – študenti masmediálnych štúdií z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pracovali na projekte viac než rok; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
(12. 12. 2016)
viac

Študenti FF UPJŠ v Košiciach nakrútili film o vraždách v literatúre – netradičnú tému prostredníctvom dokumentárneho filmu realizovali študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií; TASR – Školský servis
(12. 12. 2016)
viac

Študenti masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavia verejnosti svoj dokumentárny film – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(9. 12. 2016)
viac

Študenti masmédií UPJŠ odpremierujú svoj dokumentárny film – denník Košice:dnes
(9. 12. 2016)
viac

Večerné reflexie – s vedúcou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Mariannou Sedlákovou, PhD., na tému Súčasný stav slovenského jazyka; RTVS – Rádio Regina
(15. 11. 2016)
viac

Režisér Sabol natáča aj v Košiciach cyklus rozprávok – nakrúcanie 10-dielneho cyklu televíznych rozprávok Príbehy spod Karpát (vzniká v rámci cezhraničného slovensko-ukrajinského projektu Cestujúce bábky) vstupuje do záverečnej fázy. Režisérom projektu je doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. – Košický Korzár/Košický večer
(6. 11. 2016)
viac

Filozofická fakulta UPJŠ a Gréckokatolícka eparchia organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Text v kontextoch – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(20. 10. 2016)
viac

Súťaž má podporiť literárnu tvorbu stredoškolákov – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ vyhlásila autorskú súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe Ars Šafarikiana 2017; Košický Korzár
(17. 10. 2016)
viac

UPJŠ Košice vyhlasuje literárnu súťaž Ars Šafarikiana 2017 – TASR – Školský servis
(16. 10. 2016)
viac

 

Súťaž Ars Šafarikiana 2017 – Učiteľské noviny
(14. 10. 2016)
viac

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyhlasuje autorskú súťaž Ars Šafarikiana 2017 – Hlavné správy – Konzervatívny denník
(13. 10. 2016)
viac

Ars Šafarikiana 2017 – PortálVŠ.sk
(12. 10. 2016)
viac

 

Novinárske školy opäť otvorili svoje brány – na oddelení masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v akad. roku 2016/17 študuje 167 mladých ľudí; Fórum (s. 8)
(1. 10. 2016)
viac

Študenti masmédií Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach natáčajú film – Hlas ľudu
(11. 4. 2016)
viac

Neúspešný kandidát Hlina: výsledok volieb ovplyvnil „kameraman YouTube“ – PhDr. Marián Gladiš, PhD., k fenoménu moderných komunikačných prostriedkov v predvolebnom boji; Živé.sk
(8. 3. 2016)
viac

TeleRegina – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., v štúdiovom rozhovore o slovensko-ukrajinskom televíznom projekte Cestujúce bábky, ktorého cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo (02:14 – 16:50); Dvojka RTVS
(3. 3. 2016)
viac

Knižnica hľadá spisovateľské talenty – informácia o XXI. ročníku súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického, ktorej porotcami sú aj doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD.; Hlavné správy – Konzervatívny denník
(1. 3. 2016)
viac

 

Čas venovaný iným nie je stratený - rozhlasový fíčer,Rádio Regina Košice a Rádio Regina Banská Bystrica, rozhovor s PhDr. Lukášom Šutor, PhD.
(1. 1. 2016)


Počúvaj tíško, nezaspíš... zbierané rozprávky a ich zberatelia - rozhlasový fíčer Rádia Devín, ktorý beletristickým spôsobom podáva závery z monografie Lukáša Šutora a Daniely Burdovej Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky. 
(3. 12. 2015)
viac

Nórsko ako som ho nepoznala. Vďaka Erasmu+ som strávila semester v jednej z najrozvinutejších krajín sveta – článok študentky masmediálnych štúdií Bc. Petronely Vavrekovej o jej zahraničnom študijnom pobyte; Hlas ľudu
(7. 1. 2016)
viac

V košickej Steel Aréne zorganizovali koncertnú spomienku na sv. Jána Pavla II. – informácia o realizovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); Televízia Lux – TK KBS
(22. 12. 2015)
viac

Návštevníci z rôznych kútov spomínali v Košiciach na prvého slovanského pápeža – informácia o realizovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); TK KBS
(20. 12. 2015)
viac

Rok strávila na študijnom pobyte v Košiciach. Náš vzdelávací systém vníma pozitívne – rozhovor s Irynou Romančukovou z Ľvivskej národnej univerzity Ivana Franka na Ukrajine o jej ročnom pobyte na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach; Hlas ľudu
(9. 12. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., na tému Povinné čítanie na školách; Rádio Regina Košice
(30. 11. 2015)
viac

Národnostný magazín (Ukrajinský) – PhDr. Jozef Puchala, PhD., v reportáži o podujatí Tretí večer nepokoja; Dvojka RTVS
(24. 11. 2015)
viac

Cestujúce bábky – informácia o plánovanom slovensko-ukrajinskom projekte, ktorého prioritným cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo (réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.); KošickéSprávy.sk
(24. 11. 2015)
viac

Vývin a poruchy reči – PhDr. Iveta Bónová, PhD., v tematickej relácii Rádia Košice
(23. 11. 2015)
viac

Doma je doma – Koncert Ján Pavol II. – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., o plánovanom multimediálnom projekte Celý Tvoj (Totus Tuus) o životnom príbehu prvého slovanského pápeža; Televízia Lux
(18. 11. 2015)
viac

Robinson & Crusoe: Film Jána S. Sabola o spájaní sa v rozdielnosti – doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., (aj) o svojom debutovom celovečernom hranom filme; TASR – Teraz.sk
(17. 11. 2015)
viac

Spisovná slovenčina – Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., a PhDr. Iveta Bónová, PhD., v tematickej relácii Rádia Košice
(28. 10. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., na tému Ľudovít Štúr – čo nám hovorí dnes; Rádio Regina Košice
(28. 10. 2015)
viac

Profesor Ján Sabol – ako sa jeden Sokoľčan stal významným jazykovedcom – Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., v tematickej relácii Rádia Košice
(9. 9. 2015)
viac

Čítajte deťom nápadité a hravé rýmy. Čítajte im knihu Trinásťhlavý vlak – PhDr. Jozef Puchala, PhD., o svojej najnovšej zbierke básní; Zajtrajšie noviny
(7. 9. 2015)
viac

Národnostné správy – informácia o medzinárodnej študentskej videokonferencii Médiá a my (od 4:42); Dvojka RTVS
(15. 5. 2015)
viac

Píšem, preto som – informácia o súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického (porotcovia: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD.); Zajtrajšie noviny
(2. 3. 2015)
viac

Hosť Rádia Regina – PhDr. Marián Gladiš, PhD., na tému Médiá a mladí ľudia – Svetový deň rozhlasu; Rádio Regina Košice
(13. 2. 2015)
viac

Nečítajú ani tí, od ktorých sa to očakáva – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD., o literatúre a všeličom inom v rozhovore pre Zajtrajšie noviny
(22. 3. 2014)
viac

Zmráka sa nad médiami? – informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii Súmrak médií, ktorú organizovalo oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
(16. 11. 2013)
viac
Posledná aktualizácia: 18.02.2019