UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedrová knižnica

Zoznam umeleckej literatúry: Beletria
Zoznam umeleckej literatúry: Monografie k autorom
Zoznam odbornej literatúry: Jazykoveda (na zozname sa pracuje)
Zoznam odbornej literatúry: Literárna veda  (na zozname sa pracuje)
Zoznam odbornej literatúry: Masmediálne štúdiá (na zozname sa pracuje)

 

Zoznam umeleckej literatúry: Beletria

ALEXY, J.: Zlaté dno. Trnava: Spolok Sv. Vojtecha 1940.
ANDRUŠKA, P.: Hodiny s kukučkou. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974.
ANDRUŠKA, P.: Evanjelium podľa človeka. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1971.
ANTOŠÍK, J.: Skrížené cesty. Bratislava: Wigand 1940.
ANTOŠÍK, J.: Veľká ilúzia. Bratislava: C. F. Wigand úč. spol. Bratislava 1942.
BAJZA, J., I.: Veselé príbehy a výroky. Bratislava: Tatran 1978.
BENIAK, V.: Sebe i vám. Ružomberok: Obroda 1943.
BEREŠÍKOVÁ, R.: Rezonancie. Ružomberok: TESFO.
BOB, J.: Čas medených tvárí. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.
BODICKÝ, S.: Otcova kliatba. Bratislava: Tatran 1973.
BOLESLAV LUKÁČ, E.: Óda na poslednú a prvú. Bratislava: Slovenský spisosvateľ 1967.
BOLESLAV LUKÁČ, E.: Dunaj a Seina. Banská Štiavnica: Kníhtlačiareň a  nakladateľstvo vdovy a syna Augusta Joergesa 1925.
BOLESLAV LUKÁČ, E.: O láske neláskavej. Praha: L. Mazáč 1935.
BUNČÁK, P.: Básne. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1975.
BÚTORA, M. - Žiak, M.: Skok a kuk/ Bojím sa mať strach. Bratislava: Archa 1990.
BYRON, G. G.: Putovanie Childa Harolda. Bratislava: Tatran 1988.
CIRBUSOVÁ, J.: Tiché boje. Trnava: Spolok Sv. Vojtecha 1932.
CIRBUSOVÁ, J.: Tiché boje. Bratislava: Tatran 1976. 
CLEMENTIS, V.: Listy z väzenia. Bratislava: Tatran 1968.
CLEMENTIS, V.: Ďaleko od teba. Bratislava: Tatran 1972. 
CZAMBEL, S.: Slovenské  ľudové rozprávky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1959.
ČAJAK, J.: Rodina Rovesných. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.
ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, M.: Stokrát moje leto. Bratislava: Mladé letá 1964.
ČERVEŇ, J.: Modrá katedrála. Matica slovenská 1942.
ČOMAJ, J.: Počmáraný život. Bratislava: Smena 1967.
DOBROTA, A.: Tri cykly. Bratislava: Kníhtlačiarsky účastnícky spolok 1927.
EMINESCU, M.: Výber z poézie. Ružomberok: Obroda 1943.
ERDÉLYI, E. - VADAS, M.: Univerzita. Levice: L.C.A. 1996. 
FERIENČÍK, M. Š.: Jedlovský učiteľ. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej    literatúry 1962.
FIGULI, M.: Pokušenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1959.
FRANCISCI, J.: Iskry zo zviatej pahreby. Bratislava: TATRAN 1977.
FRANCISCI, J.: Iskry zo zviatej pahreby. Bratislava: TATRAN 1977.
FUCHS, Ľ.: Tajomstvo rybárskeho ostrova. Bratislava: Príroda 1971.
FŰLŰP, O.: Strapaté štice. Bratislava: Smena 1963.
GAVALCOVÁ, J.: Len neplač, prosím ťa. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1971.
GLOCKO, P.: Srdcový kráľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1984.
GLOCKO, P.: Šťastný pán Cyprián. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1980.
GABAJ, F.: Každý po svojom... . Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1942
GABAJ, F.: Otec Timotej. Martin: Matica slovenská 1937.
GABAJ, F.: Moji piataci. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1952.
GABRIEL, Z.: Výkrik v hluchej ulici. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1969.
GAŠPAR, T. J.: Deputácia mrtvých. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1922.
GAŠPAR, T. J.: Námorníci. Bratislava: Tatran 1970. 
GAŠPAR, T. J.: Karambol a iné novely. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky a účastinársky spolok 1925.
GAŠPAR, T. J.: V cudzine. Bratislava: Bibliotheka 1935.
GAŠPAR, T. J.: Červený koráb. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1936.
GAŠPAR, T. J.: Námorníci. Bratislava: Bibliotheka 1933.
GAŠPAR, T. J.: Hana a iné novely. Turčiansky Sv. Martin: Tatran 1920.
GAŠPAR, T. J.: Pri kráľovej studni. Praha: L. Mazáč 1929. 
GÉCI, J.: Osudy rodu Ďurejovcov. Bratislava: Tatra 1981. 
GORAL, Š.: V bratskom objatí. Bratislava: G.A. Bežo.
GRÁF, Š.: Cesta za snom. Bratislava: Nakladateľstvo Čas 1942.
GRÁF, Š.: V horúcom príboji. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1937.
GRÁF, Š.: Nábrežie Františka Jozefa. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1975.
GRÁF, Š.: V horúcom príboji. Bratislava: Tatran 1968.
GRÁF, Š.: Oceľové vlny. Turčiansky Sv. Martin: NEOGRAFIA 1943.
GRÁF, Š.: Jur Janošiak. Bratislava: Tatran 1972.
GRÁF, Š.: Jur Janošiak I. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1944.
GRÁF, Š.: Jur Janošiak II. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1944. 
GRÁF, Š.: Zápas. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1939.
GRÁF, Š.: Žeravý bod. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovensák 1940.
GRÁF, Š.: V horúcom príboji. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1937. 
GRANČ, L.: Potom sa zídeme. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
GREGOR, P.: Malé maléry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.
GREGOROVÁ, D.: Život musí mať cveng. Bratislava: Mladé letá 1963.
GREGOROVÁ, H.: Vlny duše. Bratislava: Bibliotheka 1933.
GREGOROVÁ, H.: Môj svet. Nákladom vlstným 1920.
GREGOROVÁ, H.: Slovenská žena pri krbe a knihe. Praha: L. Mazáč 1929.
GREGOROVÁ, H.: Zo srdca. Praha: L. Mazáč 1930.
GREGOROVÁ, H.: Trpké údely. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej  literatúry 1958.
GREGOROVÁ, H.: Návrat. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963.
GULIŠ, K.: Poviedky pod kyvadlom. Bratislava: Smena 1970.
GUNDOVÁ, A.: Diabol s výstrihom. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1964.
HABAJ, I.: Posolstvo detstva. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.
HABAJ, I.: V tieni Moruše. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
HABAJ, I.: Dolniaci. Bratislava: Smena 1972.
HABAJ, I.: Bratislava: Smena 1986.
HABAJ, I.: Veľké stepné vtáky. Bratislava: Mladé letá 1977.
HABAJ, I.: Kolonisti I. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1980.
HABAJ, I.: Kolonisti II. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.
HABAJ, I.: Kolonisti III. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.
HABAJ, I.: Zo života outsiderov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
HAJDÚCH, P.: Úsvit nad ostrovom. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.
HAJDÚCH, P.: Ostrov. Praha: Naše vojsko 1977.
HAJDÚCH, P.: Nie sme z rodu bohatierov. Bratislava: PRAVDA 1973.
HANDZOVÁ, V.: Číše gruzínského. Praha: Svět Sovětů 1960.
HANDZOVÁ, V.: Madlenka. Bratislava: Mladé letá 1957.
HANDZOVÁ, V.: Človečina. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1960.
HANDZOVÁ, V.: Zrieknite sa prvej lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.
HANDZOVÁ, V.: Leb osme vedeli, čo činíme. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.
HAVLÍKOVÁ, V.: Príčiny vecí. Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1977.
HÁJOMIL: Z ruských hôr. Litptovský Sv. Mikuláš: Vlastným nákladom 1928.
HEČKO, F.: Červené víno. Bratislava: Slovenský spisovvateľ 1956.
HEČKO, F.: Drevená dedina. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1956.
HEČKO, F.: Na pravé poludnie. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1942.
HEČKO, F.: Vysťahovalci. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1954. 
HEČKO, F.: Fejtóny. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1956.
HEČKO, F.: Od veršov k románom. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953.
HEČKO, F.: Moskva-Leningrad-Jasná Poľana. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953.
HEČKO, F.: Prechádzky po kraji. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
HEČKO, F.: Červené víno I. Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská 1948.
HEČKO, F.: Červené víno II. Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská 1948.
HEČKO, F.: Červené víno III. Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská 1948.
HLATKÝ, E.: História vecí. Bratislava: Smena 1988.
HNITKA, J.: Transfúzia. Bratislava: Petrus 2003.
HOLÉCZY, E.: Inžinier Riava. Praha: L. Mazáč 1929.
HOLKA, P.: Smrť, na ktorú sa čakalo. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2000.
HORÁK, J.: Legendy. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1942.
HORÁK, J.: Zahmlený návrat. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1946.
HORÁK, J.: Prípad na bani Joachim. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1964.
HORÁK, J.: Zlaté mesto I. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky úč. spolok 1942. 
HORÁK, J.: Biele ruky. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1940.
HORÁK, J.: Vysoká pec. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1950.
HORÁK, J.: Smrť kráča k zlatému mestu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974.
HOROV, P.: Kruté prebudenie. Bratislava: Slovenský spisosvateľ 1972.
HOROV, P. Torzá. Bratislava: Slovenský spisosvateľ 1978.
HORVÁTH, T.: Rabovali turi... . Bratislava: Tatran 1972.
HORVÁTH, T.: Akozmia. Levice: L.C.A. 1992.
HRONSKÝ, J. C.: Medové srdce. Praha: L. Mazáč 1929.
HRONSKÝ, J. C.: Podpolianske rozprávky. Bratislava: Tatran 1971.
HRONSKÝ, J. C.: Andreas Búr Majster. Bratislava: Tatran 1970.
HRONSKÝ, J. C.: Sedem sŕdc. Turčiansky Sv. Martin: ˇzivena 1934.
HRONSKÝ, J. C.: Strýcovo vrtielko. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1935.
HRONSKÝ, J. C.: Jozef Mak. Turčianksy Sv. Martin: Matica slovenská 1940.
HRONSKÝ, J. C.: Jozef Mak. Bratislava: TATRAN 1966.
HRONSKÝ, J. C.: Predavač talizmanov Liberius Gaius. Dobrá kniha 1972.
HRONSKÝ, J. C.: Predavač talizmanov. Martin: Matica slovenská 2002.
HRONSKÝ, J. C.: Sedem sŕdc. Bratislava: TATRAN 1970.
HRONSKÝ, J. C.: Šmáková mucha. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1944.
HRONSKÝ, J. C.: Na bukvovom dvore. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1944.
HRONSKÝ, J. C.: Pisár Gráč. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1940. 
HRONSKÝ, J. C.: Cesta slovenskou Amerikou. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1940.
HRONSKÝ, J. C.: Svet na Trasovisku. Martin: Matica slovenská 1991.
HRUŠOVSKÝ, J.: Kariéra. Brtislava: Slovenský spisovateľ 1961.
HRUŠOVSKÝ, J.: Čarovný kľúč. Praha: PANTON 1966.
HRUŠOVSKÝ, J.: Jánošík I – II – III diel. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1967.
HRUŠOVSKÝ, J.: Jánošík I. Praha: Spoločnosť Slovenského Domu v Prahe 1935.
HRUŠOVSKÝ, J.: Pompiliova Madona. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1956.
HRUŠOVSKÝ, J.: Povesť o dvoch železných dvoroch. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1972.
HRUŠOVSKÝ, J.: Pohroma. Bratislava: Slovenský spivateľ 1962.
HRUŠOVSKÝ, J.: Prípad poručíka Seeborna. Bratislava: TATRAN 1976.
HRUŠOVSKÝ, J.: Rozmanité poviedky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974.
HRUŠOVSKÝ, J.: Stála vojna, stála... Bratislava: TATRAN 1971.
HRUŠOVSKÝ, J.: Stalo sa v našom mestečku. Bratislava: Sväz slovenských spisovateľov 1957.
HRUŠOVSKÝ, J.: Sprisahanie proti svätu I. ˇzilina 1942.
HRUŠOVSKÝ, J.: Sprisahanie proti svätu II. ˇzilina 1942.
HRUŠOVSKÝ, J.: Zo svetovej vojny. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarne účastinárskeho spolku 1919.
HRUŠOVSKÝ, J.: Sprisahanie proti svetu IV. ˇzilina 1942.
HRUŠOVSKÝ, J.: Sprisahanie proti svetu III. ˇzilina 1942.
HRUŠOVSKÝ, J.: Jánošík 2. Praha: Spoločnosť Slovenského Domu 1935.
HRUŠOVSKÝ, J.: Jánošík 3. Praha: Spoločnosť Slovenského Domu 1935.
HRUŠOVSKÝ, J.: Jánošík 4. Praha: Spoločnosť Slovenského Domu 1935.
HRUŠOVSKÝ, J.: Rákocziho pochod. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.
HRUŠOVSKÝ, J.: Búrka nad Devínom I. Bratislava: Noviny 1936.
HRUŠOVSKÝ, J.:Búrka nad Devínom II. Bratislava: Noviny 1936. 
HRUŠOVSKÝ, J.: Dva železné dvory I. Bratislava: Novina 1938.
HRUŠOVSKÝ, J.: Dva železné dvory II. Bratislava: Novina 1938.
HRUŠOVSKÝ, J.: Verný hrdina. Praha: L. Mazáč 1936.
HRUŠOVSKÝ, J.: Verný hrdina I. Praha: L. Mazáč 1936.
HRUŠOVSKÝ, J.: Verný hrdina II. Praha: L. Mazáč 1936.
HRUŠOVSKÝ, J.: Dráma na ostrove. Bratislava: Bibliotheka 1935.
HRUŠOVSKÝ, J.: Zmok a iné poviedky. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky úč. spolok 1925.
HRUŠOVSKÝ, J.: Takí sme boli. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky úč. Spolok 1920.
HRUŠOVSKÝ, J.: Dolorosa. Praha: L. Mazáč 1936. 
HRUŠOVSKÝ, J.: Peter Pavel na prahu nového sveta I. Praha: L. Mazáč 1930.
HRUŠOVSKÝ, J.: Peter Pavel na prahu nového sveta II. Praha: L. Mazáč 1930.
HRUŠOVSKÝ, J.: Prízrak – I diel. BEZ ÚDAJOV 
HRÚZ, P.: Pereat. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
HRÚZ, P.: Dokumenty o výhľadoch. Ratislava: Smena 1966.
HRÚZ, P.: Okultizmus. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.
HRÚZ, P.: Párenie samotárov (Rendezvous 69). Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.
HUDEC, I.: Čierne diery. Bratislava: Smena 1985.
HUDEC, I.: Záhadný úsmev štrbavého anjela. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.
HUDEC, I.: Pangharty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.
HUDEC, I.: Hriešne lásky osamotených mužov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
HUDEC, I.: Ako chutí zakázané ovocie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.
HUPKA, G.: Bohoslužba za lásku. Bratislava: Smena 1969.
HURBAN, J., M.: SVADBA KRÁĽA VEĽKOMORAVSKÉHO. Bratislava: TATRAN 1975.
HURBAN, J., M.: Životopisy a články. Bratislava: TATRAN 1973.
HURBAN, J., M.: Olejkár. Bratislava: TATRAN 1968.
HURBAN, J., M.: Od Silvestra do Troch kráľov. Bratislava: TATRAN 1975.
HURBAN, J., M.: Slovenskí žiaci. Bratislava: Tatran 1976.
HURBAN, J., M.: Korytnické poháriky. Bratislava: TATRAN 1987.
HURBA – VLADIMÍROV, V.: Hry. Bratislava: Tatran 1974.
HURTAJOVÁ, Z.: Utešené zábavné, ale i príkladné rytierske príbehy. Bratislava: TATRAN 1980.
HVIEZDOSLAV, P. O.: Hviszdoslavove spisy básnické. Turčiansky Sv. Martin 1924.
HYKISCH, A.: Sen vchádza do stanice. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
HYKISCH, A.: Naďa. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1964.
HYKISCH, A.: Krok do neznáma. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.
HYKISCH, A.: Námestie v Mähringu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.
HYKISCH, A.: Kanada je Kanada. Bratislava: Mladé letá 1968.
HYKISCH, A.: Dovolenka v Pekingu. Martin: Osveta 1990.
HYKISCH, A.: Vzťahy. Bratislava: Smena 1978.
HYKISCH, A.: Atómové leto. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.
HYKISCH, A.: Stretol som ťa. Bratislava: Smena 1963.
HYSKO, M.: Veselá fajta. Bratislava: Slovensýk spisovateľ 1955.
HYSKO, M.: Po fronte na fronte. Bratislava: Pravda 1948.
HYSKO, M.: V zajatí spravodlivosti. Bratislava: Dukla 1949.
CHALUPKA, J.: Bendeguz. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953.
CHALUPKA, J.: Drámy. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954.
CHMELKO, A.: Na čiernej hrude. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1947
CHMELKO, A.: Hrdinovia. Martin: Osveta 1953.
CHMELOVÁ, E.: Prešporskí kompáni. Bratislava: Práca 1958.
CHŇOUPEK, B.: Už dozrel bor. Košice: Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry 1961.
CHROBÁK, D.: Drak sa vracia. Bratislava: Elán 1946.
CHROBÁK, D.: Drak sa vracia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1956.
CHROBÁK, D.: Kamarát Jašek. Praha: L. Mazáč 1937.
CHUDOBA, A.: Leto s pehavou pannou. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1970.
CHUDOBA, A.: Zbohom Cyrano. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
CHUDOBA, A. Pustý dvor. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1965.
CHUDOBA, A.: Kde pijú dúhy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1962.
CHUDOBA, A.: Konečne bude mier. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
CHUDOBA, A.: Zázrak na konci sveta. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.
IGNATY, J.: Vojak v poli. Bratislava: TATRAN 1972.
IVANKOVÁ, E.: Dcéra pána Karabína. Bratislava: TATRAN 1972.
IZAKOVIČ, I.: Rekviem. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.
IZAKOVIČ, I.: Posledný Azték. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.
IZAKOVIČ, I.: Foántny. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.
IZAKOVIČ, I.: Lámanie ľadov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.
JALŠOVSKÁ, E.: Skúška krídel. Bratislava: Smena 1981.
JANČOVÁ, M.: Rozprávky starej matere. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1953.
JANČOVÁ, M.: Divé husi. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1960.
JANOVIC, T.: Posledná večera. Bratislava: Smena 1969.
JANŠÁKOVÁ, M.: Cela číslo 20. Bratislava: B. Boucik 1946.
JAROŠ, P: Urob mi more. Bratislava: Smena 1964.
JAROŠ, P.: Menuet. Bratislava: Smena 1967.
JAROŠ, P.: Popoludnie na terase. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.
JAROŠ, P.: Putovanie k nehybnosti. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1967.
JAROŠ, P.: Váhy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.
JAROŠ, P.: Pradeno. Bratislava: Smena 1974.
JAROŠ, P.: Jazda na spiacom obrovi. Bratislava: Smena 1985.
JAROŠ, P.: Návrat so sochou. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.
JAROŠ, P.: Trojúsmevový miláčik. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
JAROŠ, P.: Orechy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1972.
JAROŠ, P.: Až dobehneš psa. Bratislava: Smena 1971.
JAROŠ, P.: Psy sa ženia. Bratislava: Smena 1990.
JAROŠ, P.: Zdesenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.
JAROŠ, P.: Lásky hmat. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.
JARUNEK, L.: Blýska sa na časy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1960.
JARUNKOVÁ, K.: Jediná. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.
JARUNKOVÁ, K.: Pomstiteľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.
JARUNKOVÁ, K.: Stretnutie s nezvestným. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.
JARUNKOVÁ, K.: Hrdinský zápisník. Bratislava: Mladé letá 1961.
JARUNKOVÁ, K.: Pár krokov po Brazílii. Bratislava: Smena 1972.
JARUNKOVÁ, K.: Tiché búrky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1977.
JARUNKOVÁ, K.: Tulák. Bratislava: Dilema 2000.
JAŠÍK, R.: Na brehu priezračnej rieky. Bratislava: Smena 1962.
JAŠÍK, R.: Námestie svätej Alžbety. Bratislava: Mladé letá 1958.
JAŠÍK, R.: Mŕtvi nespievjú. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
JAŠÍK, R.: Čierne a biele kruhy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1977.
JAŠÍK, R.: Čierne a biele kruhy. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1961.
JERGOVÁ-GUNDOVÁ, A.: Hajulka. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1973.
JESENSKÝ. J.: Spisy I. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1959.
JESENSKÝ, J.: Spisy IV. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1960.
JESENSKÝ, J.: Spisy V. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
JESENSKÝ, J.: Spisy VI. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
JESENSKÝ, J.: Spisy VII. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
JESENSKÝ, J.: Spisy II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1958.
JOHANIDES, J.: Balada o vkladnej knižke. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
JOHANIDES, J.: Oravská balada. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.
JOHANIDES, J.: Nepriznané vrany.Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.
JOHANIDES, J.: Previesť cez most. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
JONÁŠ, J.: Do nízkej hory hromy nebijú. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
JONÁŠ, J.: Na úvrati. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1962.
JONÁŠ, J.: Krvavé klinčeky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1983.
JONÁŠ, J.: V znamení panny. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
JONÁŠ, J.: Zrnká vo vetre. Bratislava: Slovensé vydavateľstvo politickej literatúry 1961.
JONÁŠ, J.: Jedenáste prikázanie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1975.
JURÍK, Ľ.: Dlhá namáhavá cesta. Bratislava: Mladá tvorba 1976.
JURÍK, Ľ.: Už o tom nehovorme. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.
JURÍK, Ľ.: Spravodliví. Bratislava: Slovenský sisovateľ 1989.
JURÍK, Ľ.: Na poľnej ulici. Bratislava: Smena 1973.
JURÍK, Ľ.: Novinári. Bratislava: Smena 1984.
KADLEČÍK, I.: Lunenie. Bratislava: Fragment 1993.
KALICKÁ, M.: Dievča a smrť. Turčiansky sv. Martin: ˇZIVENA 1948.
KALINA, J.: Dolu s maskou. Bratislava: Vydavateľstvo ROH 1953.
KALINČIAK, J.: Knieža liptovský. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej    literatúry 1963.
KALINČIAK, J.: Púť lásky. Bratislava: Tatran 1973.
KALINČIAK, J.: Svätý duch. Martin: Matica slovenská 1952.
KALISKÝ, R.: Dlhá cesta. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
KALISKÝ, R.: Obžalovaný vstaňte! Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.
KALYTČUK, V.: Pohraničné mesto. Slovenský spisovateľ 1955.
KAPOLKA, B.: Strecha. Bratislava: Smena 1968.
KAPOLKA, B.: Sivá hmla kryje sýteho sysľa. Bratislava: Smena 1978.
KAPOLKA, B.: Chodníky bez značiek. Bratislava: Smena 1974.
KARVAŠ, P.: Čertovo kopýtko. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1957.
KARVAŠ, P.: Polohlasom. Praha: Václav Petr 1947.
KARVAŠ, P.: Most. Bratislava: Pravda 1945.
KARVAŠ, P.: Niet prístavov I. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1946.
KARVAŠ, P.: Niet prístavov II. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1946.
KARVAŠ, P.: S nami a proti nám. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1951.
KARVAŠ, P.: Dieťa a meč. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953.
KARVAŠ, P.: Čert nespí. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1957.
KARVAŠ, P.: Bolo to celkom ináč. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1994.
KARVAŠ, P.: Velikán – čiže život a dielo profesora Bagoviča. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.
KARVAŠ, P.: Ľudia z našej ulice. Martin: Matica slovenská 1951. 
KARVAŠ, P.: Maľovať čerta na stenu. Bratislava: Smena 1970.
KARVAŠ, P.: Noc v mojom meste. Bratislava: Tatran 1979.
KARVAŠ, P.: Toto pokolenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1955.
KARVAŠ, P.: Pokolenie v útoku. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1952.
KATINA, A.: Slnečné ráno. BEZ ÚDAJOV.
KATINA, A.: Panstvo. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1946.
KAVEC, M.: V rudých hmlách I. Turčiansky Sv. Martin: Účast. spolok 1930.
KAVEC, M.: V rudých hmlách II. Turčiansky Sv. Martin: Účast. Spolok 1930.
KAVEC, M.: Návrat na hole. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1946.
KAVEC, M.: Grapy. Martin: Matica slovenská 1936.
KAVEC, M.: Kuvik na plote. Bratislava: Sväz slovenského študentstva 1935. 
KELLNER-HOSTINSKÝ, P.: Šuhajovo dumanie. Bratislava: Tatran. 1973.
KLÁTIK, Z.: Neodovzdaný odkaz. Mladé letá: Bratislava 1960.
KLAČKO, H.: Svetlá i tiene Indie. Štátne nakladateľstvo v Bratislave 1947.
KLAČKO, H.: Ráno v Bombaji. Smena: Bratislava 1969.
KNIEŽA, E. F.: Košer Rota. Bratislava: Vydadvateľstvo politickej literatúty 1964.
KNIEŽA, E. F.: Mušketieri žltej hviezdy. Vydavateľstvo politickej literatúry 1967.
KNIEŽA, E. F.: Zvaľte všetko na mňa. Zurich: Poľana A.G. 1976.
KOMPIŠ, P.: Bludná púť. Nakladateľ Ľ. Mazáč v Prahe 1929.
KOLLÁR, J.: Básně. Praha: Československý spisovatel 1952.
KOŠKA, J.: Slnečná Marica. Osveta : Bratislava 1961.
KOMPIŠ, P.: Cesta do kriminálu. Košice: Knižnica slovenského východu 1926.
KOMPIŠ, P.: Zelený mlyn. Tlačom a nákladom D. Pažického : Myjava 1934.
KOT, J.: Horúčava. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
KOT, J.: Kolkáreň. Bratislava: Slovenský spisovateľov 1983.
KOT, J.: Narodeniny. Bratislava: Smena 1978.
KOT, J.: Vítanie jari. Bratislava: Smena 1968.
KOSTOLNÝ, A.: Hrané con sordíno. Bratislava: Tatran 1975.
KOTOULEK, J.: Bolo nás osemnásť. Bratislava: Dukla 1949.
KOVÁČIK, P.: Čas do úsvitu. Bratislava. Slovenský spisovateľ 1974.
KOVÁČIK, P.: Nevera po slovensky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.
KOVÁČIK, P.: Kráľ môže všetko. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.
KOVÁČIK, P.: Posledná noc spravodlivých. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.
KOPEČNÝ, V.: Prípad Dr. Lamača. Bratislava: Nakladateľstvo Justitia 1946.
KOPEČNÝ, V.: Za svobodu otčiny. Trnava: Tlačou a nák. kníhtl. Urbánka a spol. v Trnave 1928.
KOMPIŠ, P.: Osloboditeľ. Praha: Nakladateľstvo Ľ. Mazáč v Prahe 1927.
KOMPIŠ, P.: Lovec jaguárov. Bratislava: Štátne nakladateľstvo Praha-Bratislava 1938.
KOMPIŠ, P.: Starý ženích. Košice: Knižnica slovenského východu 1926.
KOMZALA, F. M.: Čo som videl v SSSR. Bratislava: Pravda 1949.
KONDRÓT, V.: Stromy s nami tromi. Bratislava: Smena 1965.
KRÁĽ, F.: Bude ako nebolo. Bratislava : Práca (bez dátumu vydania).
KRÁĽ, F.: Čenkovej deti. ACADEMIA : Bratislava 1932.
KRÁĽ, F.: Verše. Matica slovenská 1949.
KRÁĽ, F.: Za krajší život. Matica slovenská : Turčiansky svätý Martin 1949.
KRÁĽ, F.: Keď sa časy menia. Nakladateľstvo Pravda : Bratislava 1946.
KRÁĽ, F.: Vychádzka do mŕtveho sela. Matica slovenská : Turčiansky svätý Martin 1945.
KRIŽKA, A.: Smutný chlapec. Vydavateľstvo slovenského východu : Košice 1928.
KRÁLIK, Š.: Hra o slobode. Matica slovenská : Turčiansky svätý Martin 1949.
KRČMÉRY, Š.: Piesne a balady. Praha: Leopold Mazáč 1930.
KRESÁNEK – LADČAN, J.: Ohnivé zlato (Lúče “Y”). Spolok sv. Vojtecha : Trnava  1945.
KRIŽANOVÁ – BRINDZOVÁ, H.: Poštárik sa vráti. Mladé letá : Bratislava 1976.
Kol. autorov: Za hviezdami (Sborník poézie o M. R. Štefánikovi). Bratislava: Slovenská ľudová kníhtlačiareň 1944.
KOLESÁR, M.: Zlatá fantázia. Ľudotypia : Bratislava 1933.
KOMOROVSKÝ, J.(preklad): Slovo o pluku Igorovom. Bratislava: Slovenské  vydavateľstvo krásnej literatúry 1960.
KOSTKA, M.: Netypické príbehy. Vydavateľstvo politickej literatúry : Bratislava 1963.
KOVÁČ, D.: Medzi vlkom a hmlou. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1991.
KOVÁČ, D.: Prevteľovania. Smena : Bratislava 1971.
KOVÁČIK, P.: Atmosféra v marci. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1989.
KOVÁČIK, P.: Tvorivý pobyt. Bratislava: PERFEKT 2000.
KOVÁČIK, P.: Pohľadnica z Benátok. Tatran : Bratislava 1978.
KOVÁČIK, P.: Krčma pod zeleným stromom. Tatran : Bratislava 1976.
KOVÁČIK, P.: Výlet s Claudiou Cardinale. Stredoslovenské vydavateľstvo : Banská  Bystrica 1969.
KOVÁČOVÁ, V.: Čas Barchesu. SNM : Bratislava 1993.
KOVÁČOVÁ, P.: Nádej. Smena : Bratislava 1975.
KORENKO, J.: Štyri dni a štyri noci. Smena: Bratislava 1964.
KOSTRA, J.: Básne. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
KRÁLIK, Š.: Mikromemoáre. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1962.
KRÁLIK, Š.: Drámy. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1957.
KRASKO, I.: Súborné dielo Ivana Krasku I. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966.
KRČMÉRY, Š.: Ty a ja. Bratislava: TATRAN 1972.
KRČMÉRY, Š.: Román bez konca. Bratislava: TATRAN 1977.
KRNO, M.: Vrátim sa živý. Mladé letá : Bratslava 1958.
KRNO, M.: A kto ma čaká? Smena : Bratislava 1968.
KRNO, M.: Z krajiny rannej sviežosti. Osveta : Bratislava 1960.
KRNO, M.: Ťažká hodina. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1965.
KRNO, M.: Ranný vietor. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1961. 
KRNO, M.: Míľový krok. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1977.
KRNO, M.: ˇziviteľka. Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry : Bratislava  1960.
KRNO, M.: Kým dohorela cigareta. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1968.
KRNO, M.: Viadukt – Poviedky z povstania. Vydavateľstvo Pravdy 1946.
KRNO, M.: Meteor do daru. Mladé letá : Bratislava 1973.
KRNO, M.: Lavína. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1954.
KRNO, M.: Cnostný Metod. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1978.
KRNO, M.: Hra so smrťou. OBZOR : Bratislava 1971.
KRNO, M.: Dve cesty. Slovenský spisovateľ : Bratislava 1972.
KRÓNER, J.: Herec na udici. Tatran : Bratislava 1970.
KRÓNER, J.: Neobyčajný testament. Tatran : Bratislava 1982.
KŠIŇAN, I.: Blízkosť. SMENA : Bratislava 1978.
KUBAL, V.: Výlet Toma Pilbyho. Mladé letá : Bratislava 1962. 
KUBÁNI, Ľ.: Valgatha. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956.
KUKUČÍN, M.: Dielo I. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957.
KUKUČÍN, M.: Dielo III. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1958.
KUKUČÍN, M.: Dielo IV. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1958.
KUKUČÍN, M.: Dielo V. - Rozprávky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej  literatúry 1959.
KUKUČÍN, M.: Dielo VII – Bračské motívy. Bratislava: Slovensék vydavateľstvo krásnej literatúry 1960.
KUKUČÍN, M.: Dielo VIII – Cestopisné črty. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
KUKUČÍN, M.: Dielo IX – Dom v stráni. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961.
KUKUČÍN, M.: Dielo X – Mať volá. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1963
KUKUČÍN, M.: Dielo XI – Mať volá. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1963.
KUKUČÍN, M.: Dielo XII – Prechádzka po Patagónii. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962
KUKUČÍN, M.: Dielo XIII – Prechádzka po Patagónii. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.
KUKUČÍN, M.: Dielo XVIII – Bohumil Valizlosť Zábor. Bratislava: Tatran 1966.
KUKUČÍN, M.: Dielo XIX – Historické motívy. Bratislava: Tatran 1967.
KUKUČÍN, M.: Dielo XX – Závažné skúsenosti. Bratislava: Tatran 1971.
KUKUČÍN, M.: Dielo XXI – Listy priateľom a známym. Bratislava: Tatran 1974.
KUTLÍK, F.: Kralica a iné. Bratislava: Tatran 1981.
KUTLÍK, F.: Kralica. Spoločnosť slovenského domu : Praha 1935.
KUZMÁNY, P.: Raport kaprála Ďura Pazuchu. Bratislava: TATRAN 1974.
KUŽEĽ, D.: Lampa. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
KUŽEĽ, D.: Vráti sa niekto iný. SMENA : Bratislava 1964.
KUŽEĽ, D.: Dielo I. Bratislava: Slovenský Tatran 2003.
KUŽEĽ, D.:  Dielo II. Bratislava: Slovenský Tatran 2003.
KÝČERSKÝ: Piesne. Bratislava: Slovenskýs spisovateľ 1956.
LACKOVÁ-ZORA, A.: Myšacia bundička. Tranoscius : Liptovský Svätý Mikuláš 1938.
LACKOVÁ-ZORA, A.: Zahodené diamanty. Daniel Pažický : Myjava 1928.
LACKOVÁ-ZORA, A.: Pútnice idú žitím. Tranoscius : Liptovský Svatý Mikuláš 1942.
LACKOVÁ-ZORA, A.: Anička Jurkovičová. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1948.
LAJČIAK, M.: Jesenné Eseje. Bratislava: Smena 1970.
LARSSEN, T.: Conan nelítostný. Ostrava: Brokilon 2000.
LENČO, J.: Nebezpečná Šeherezáda. Bratislava: Slovenský spisosvateľ 1973.
LUKÁČ, E. B.: Elixír. Bratislava/Praha: Sväz slovenského študentstva v Bratislave 1934.
MAKOVNÍK-TÓNIN, J.: U lovcov perál. 1946.
MAKOVNÍK-TÓNIN, J.: Maharadžovia podsvetia. Vydané vlasstným nákladom 1942.
MARKO, I. J.: Dornkappel. Praha: ELK 19383.
MATUŠTÍTOVÁ, M.: Mesto žije zajtra. Bratislava: Pravda 1962.
MEDNYANSKÝ, A.: Malebná cesta dolu  Váhom. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.
MIHÁLIK, V.: Človek proti slepote. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1973.
MINÁRIK, I.: Purpurový medveď. Bratislava: Tatran 1967.
MINÁRIK, I.: Smaragdový amulet. Bratislava: Nakladateľstvo B. Buocik 1946.
MINÁRIK, I.: Vášeň. Bratislava: Tatran 1970.
MŇAČKO, L. – Weiskopf, V.: Bubny a činely. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1954.
MOJÍK, I.: Oneskorené vinobranie. Bratislava: LUKAPRESS 2005.
Národný umelec Fraňo Kráľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953.
NEDOBRÁ-ŽÁKOVÁ, L.: Zlatá zmija. ˇzilina: Vydavateľstvo denníka “Slovenská krajina” 1930.
Nižnanský, J.: Veselé prechádzky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej  literatúry 1959.
Ondrejov, Ľ.: Dobrý človek ide mestom. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1967.
Ondrejov, Ľ.: Martin Nociar Jukubovie. Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok 1932.
Ondriš, L.: Zlatňanka. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1984.
Oravský, J. - Benzovszky, K.: Bratislavské povesti. Bratislava: EOS 1936.
Orlov, I. Gr.: Z mojej prózy. Ružomberok: Lev 1921.
Ottmayer, A.: Tajomná láska. Bratislava: Tatran 1980.
Papp, J.: Kamenný anjelik. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.
Papp, J.: Pieseň pre hluchých. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1971.
Papp, J.: Miluj čas, ktorý príde. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974.
Papp, J.: Kára plná bolesti. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.
Papp, J.: Šťastie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
Patarák, J.: Hudobná obeta. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.
Paulíny-Tóth, V.: Škola a život. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1965.
Paulíny-Tóth, V.: Trenčiansky Matúš. Bratislava: Nakladateľstvo slovenskej ligy v Bratislave 1935.
Pavelková, A. - Konkol, Š.: Miešanci. Ružomberok: EPOS 2000.
Plintovič, I.: Úvahy o lyrizovanej próze. Banská Bystrica: Stredoslovenské  vydavateľstvo 1971.
Podjavorinská, Ľ.: Z domova. Bratislava: TATRAN 1970.
Puškáš, J.: Záhrada. Bratislava: Smena 1984.
Puškáš, J.: Utešené sklamania. Bratislava: Slovenský spisosvateľ 1977.
Puškáš, J.: Štvrtý rozmer. Bratislava: Smena 1980.
Puškáš, J.: Priznanie. Bratislava: Smena 1979.
Radványi, A. C.: Pod tureckými mračnami. Bratislava: Slavín 1971.
Ratkoš, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Bratislava: Tatran 1977.
Rázus, M.: Bača Putera. Bratislava: Tatran 1969.
Rosenbaum, K.: Blahá pamiatka – Obraz Ľudovíta Štúra v slovenskej poézii. Modra: Múzeum Ľudovíta Štúra 1995.
Schwartz, J. V.: Pohľad zhora. Martin: Osveta 1985.
Silan, J.: Piesne zo ˇzdiaru. Košice: Verbum 1947.
Skalka, J.: Príbehy dneška. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953.
Sládkovič, A.: Sobrané básne. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1939.
Strmeň, K.: Znamenie ryby. Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1969.
Šikula, V.: Bubeník september (efemeridy). Bratislava: Slovenský spisovateľ 1998.
Šikula, V.: Udri pastiera. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2001.
Škarnicel – Hvorovský, B.: Láska, hry a dobrodružstvá. Bratislava: Slovenský     spisovateľ 1992.
Štefan, E. B.: Alibi na pondelok. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry 1968.
Štefan, E. B.: V povichrici. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1964.
Štefan, E. B.: Bezvetrie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
Štefan, E. B.: Čierňava. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1955.
Štepka, S.: Návod na použitie. Bratislava: Stála scéna mestskej časti Bratislava: Nové mesto 2001.
Štepka, S.: Radošinské naivné diavdlo. Bratislava: Tatran 1983.
Števček, J.: Viktória. Bratislava: LITA 1985.
Štilicha, P. - Holečka, E. - Kondrót, V.: Pocta: Smena 1974.
Štrpka, I.: Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje. Bratislava: Archa 1995.
Šulaj, O.: Chlapec z Majera. Bratislava: Smena 1976.
Švantner, F.: Malka. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1942.
Švantner, F.: Malka a Nevesta hôľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1962.
Švantner, F.: Dáma. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.
Švantner, F.: ˇzivot bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1956.
Švantner, F.: Novely. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1976.
Švantner, F.: Dáma. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 1998.
Švenková, V.: Limbový háj. Bratislava: slovenský spisovateľ 1974.
Sloboda, R.: Britva. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1967.
Sloboda, R.: Krv. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
Sloboda, R.: Druhý človek. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.
Sloboda, R.: Hudba. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1977.
Sloboda, R.: Vernosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
Sloboda, R.: Narcis. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.
Smrčok, Ľ.: Spoza humna. Bratislava: Mladé letá 1958.
Stodola, I.: Z každého rožka troška. Bratislava: Mladé letá 1972.
Stodola, I.: Smutné časy, smutný dom. Bratislava: Tatran 1969.
Stodola, I.: V šľapajach Hippokrata. Martin: OSVETA 1977.
Stodola, I.: Náš strýko Aurel. Bratislava: Mladé letá 1968.
Stodola, I.: Kde bolo tam bolo. Liptovský svätý Mikuláš: Tranoscius 1947.
Stodola, I.: Divadelné hry I. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956.
Stodola, I.: Divadelné hry II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957.
Stodola, I.: Divadelné hry III. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.
Strauss, P.: Zákruty bez ciest. Bratislava: Smena 1971.
Strauss, P.: Zápisky diletanta. Bratislava: Tatran 1968.
Strauss, P.: Rekviem za živých. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.
Tajovský, J. G.: Spisy Gregora-Tajovského. Turčiansky svätý Martin: Kníhtlačiarsky úč. spolok 1928.
Tajovský, J. G.: Dielo II. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953.
Tajovský, J. G.: Dielo V. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956.
Tajovský, J. G.: Dielo III. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954.
Tajovský, J. G.: Dielo IV. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955.
Tallo, J.: Hostina v chánovej jurte. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978.
Tallo, J.: V bielom kruhu. Bratislava: Mladé letá 1961.
Tallo, J.: Tri staré topole. BratislavaSlovenský spisovateľ 1957.
Tallo, J.: Ruže pre sultánov Hárem. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974.
Tallo, J.: Dom bez okien. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.
Tallo, J.: Vlasy Bereniky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
Taussig, P.: Jedinečná svätá. Bratislava: LITA 1992.
Ťažký, L.: Pivnica plná vlkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.
Ťažký, L.: Pochoval som ho nahého. Bratislava: Epocha 1970.
Ťažký, L.: Pred potopou. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.
Ťažký, L.: Evanjelium čatára Matúša /1/. Bratislava: slovenský spisovateľ 1979.
Ťažký, L.: Evanjelium čatára Matúša /2/. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.
Ťažký, L.: Kŕdeľ divých Adamov. Bratislava: Tatran 1971.
Ťažký, L.: Kŕdeľ divých Adamov. Bratislava: Tatran 1971.
Ťažký, L.: Maršalova dcéra. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.
Ťažký, L.: Márie a Magdalény. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1983.
Timrava, B. S.: Zobrané spisy I. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955.
Timrava, B. S.: Zobrané spisy V. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957.
Timrava, B. S.: Zobrané spisy IV. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957.
Timrava, B. S.: Zobrané spisy VII. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1959.
Vilikovský, P.: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch. Bratislava: Smena 1989.
Tomášik, S.: Kuruci. Praha: L. Mazáč 1935.
Tomášik, S.: Ohne na muráni. Bratislava: TATRAN 1971.
Tomaščík, K.: Na dobrej ceste. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1954.
Tomaščík, K.: Džarkovia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1953
Tomaščík, K.: Na brehoch Vltavy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1960.
Tomčík, M.: Slovenská nadrealistická poézia. Tučiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1949.
Topoľská, M.: Jedovaté roky. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1949.
Topoľská, M.: V putách zeme. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1944.
Turan, A.: Sneha. Bratislava: L.C.A. 1993.
Tužinský, J.: Bičovanie koní. Bratislava: Smena 1983.
Ujček, B.: Reportáže. Bratislava: Smena 1968.
Urban, M.: Turčiansky Sv Martin: Kompas 1943.
Urban, M.: S tichého frontu. Trnava: Kníhtlačiareň F. Urbánka 1932.
Urban, M.: Kto seje vietor. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1964.
Urban, M. ˇzelezom po železe. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1996.
Urban, M.: Zhasnuté svetlá. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1958.
Urban, M.: ˇzivý bič. Turčiansky Sv. Martin: Kompas 1941.
Urban, M.: V osídlach. Turčiansky Sv. Martin: Kompas 1940.
Urban, M.: Zelená krv. Bratislava: Tatran 1970.
Urban, M.: Výkriky bez ozveny. Bratislava: Academia. BEZ DÁTUMU VYDANIA.
Urban, M.: Hmly na úsvite. Turčiansky Sv. Martin: Kompas 1941.
Urbánek, F.: V zakliatom zámku. Trnava: Kníhtlačareň Fr. Urbánka 1932.
Urbanovič, F.: Bez vesla. Bratislava: ACADEMIA 1926.
Urbanovičn K. F.: Poklesky. Bratislava: Comenius 1922.
Urbanovič, K.: Oráčina I. Praha: L. Mazáč 1935.
Urbanovič, K.: Oráčina II. Praha: L. Mazáč 1935.
Váh, J.: Urážka majestátu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.
Váh, J.: Niekoľko ľudí. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1948.
Váh, J.: Ja, docent Faustík. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1980.
Vámoš, G.: Editino očko. Praha: L. Mazáč 1936.
Vámoš, G.: Máj. Bratislava: Smena 1969.
Vandas, M.: Malý román. Bratislava: L. C. A. 1994.
Vajanský, S. H.: Sobrané diela – Sväzok prvý. Turčianksy Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Vajanský, S. H.: Sobrané diela – Sväzok ôsmy. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Vajanský, S. H.: Sobrané diela – Sväzok desiaty. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1949.
Vajanský, S. H.: Sobrané diela – Sväzok dvanásty. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Vajanský, S. H.: Sobrané diela – Sväzok jedenásty. Turčiansky Sv. Martin: Matica  slovenská 1943. 
Vajanský, S. H.: Výber z poézie. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1956.
Vajanský, S. H.: Koreň a výhonky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej  literatúry 1962.
Vajanský, S. H.: Spisy I. Kandidát. Bratislava: Tatran 1984.
Vajanský, S. H.: Spisy II. Tatry a more. Bratislava: Tatran 1985.
Vajanský, S. H.: Spisy IV. Suchá ratolesť. Bratislava: Tatran 1987. 
Vámoš, G.: Jazdecká legenda. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1957.
Vansová, T.: Pani Georgiadesová na cestách. Bratislava: Tatran 1977.
Vansová, T.: Sobrané spisy Terézie Vansovej III. Turčiansky Sv. Martin: Nakladateľský účast. Spolok 1922.
Vansová, T.: Sirota Podhradských. Bratislava: Tatran 1977.
Vaško, A.: Čierna Nemezis. Bratislava: Čas 
Vášová, A.: Zaznamenávanie neprávd. Bratislava: Smena 1970.
Vojtáš, M.: Kumánska krv I. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Vojtáš, M.: Kumánska krv II. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Vojtáš, M.: Tatárska pohroma. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1970. 
Volanská, H.: Stretnutia v lesoch. Praha: Naše vojsko 1948.
Volanská, H.: Veno pre infantku. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1959.
Volanská, H.: Siahni si, ako ma to bolí... Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.
Volanská, H.: Domino. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966.
Votruba, F.: Kniha slovenského humoru. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius 1948.
Votruba, F.: Tiché akordy. Bratislava: Tatran 1980.
Vrbková, V.: Stretnutia
Váh, J.: Osudný návrat. Bratislava: Smena 1969.
Valo, P.: Zabíjal som štát. Bratislava: ATRAKT 1992.
Vámoš, G.: Jazdecká legenda. Praha: L. Mazáč 1932.
Vášová, A.: Miesto, čas, príčina. Bratislava: Smena 1970.
Vášová, A.: Natesno. Levice: L.C.A. 1997.
Vaško, A.: Slovensko na poschodiach. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1940.
Veterán: Slováci a sloboda. Bratislava: Slovenská liga 1935.
Vojtáš, M.: Tatárska pohroma I. Turčiansky Sv. Martin: NEOGRAFIA 1943.
Vojtáš, M.: Tatárska pohroma II. Turčiansky Sv. Martin: NEOGRAFIA 1943.
Vojtáš, M.: Tatárska pohroma III. Turčiansky Sv. Martin: NEOGRAFIA 1943.
Vojtáš, M.: Tatárska pohroma IV. Turčiansky Sv. Martin: NEOGRAFIA 1943.
Volanská, H.: Kvet paprade. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1961.
Volanská, H.: Planéty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1965.
Wagnerová, D.: Horúčosť. Bratislava: Smena 1971.
Záborský, J.: Svätoplukova zrada. Praha: L. Mazáč. 1935.
Záborský, J.: Výber z diela II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953.
Záborský, J.: Výber z diela III. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej     literatúry 1954.
Zábredský, A.: Víťazný návrat I. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Zábredský, A.: Víťazný návrat II. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947.
Záleta, M.: Sneh na koreňoch. Bratislava: Smena 1975. 
Zechenter – Laskomerský, G. K.: Výlety po Slovensku. Bratislava: Slovenské  vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.
Zelinová, H. Hodvábna cesta. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1980.
Zelenay, G.: Oprášené historky. Bratislava: Slovenské telovýchovné vydavateľstvo 1979.
Zelinka, M.: Smädné srdcia. Bratislava: Smena 1974.
Zelinka, M.: Bratislava: Smena 1978.
Zelinka, M.: Dych. Bratislava: Smena 1972.
Zelinová, H.: Kvet hrôzy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1977.
Zelinová, H.: Volanie vetra. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.
Zguriška, Z. Manželstvo na úver. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1967.
Zguriška, Z.: Hostina. Bratislava: Vydavateľstvo Horáček 1947.
Zván, P.: Rojko. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1959.
Zván, P.: Čachovania. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1934.
Zván, P.: Ajhľa človek!. Liptovský svätý Mikuláš: Tranoscius 1941.
Zveřina, L. N.: S tatranských brál. ˇzilina: Nakladateľstvo “Slovenskej krajiny”. BEZ DÁTUMU VYDANIA. 
Zvon, P.: Tanc nad plačom. Liptovský svätý Mikuláš: Tranoscius 1943. 
Žársky, J.: Čierne oči máš. Bratislava: Smena 1975.
Žáry, Š.: Apenínsky vzduch. Bratislava: Pravda 1947.
Žáry, Š.: Dolu na juhu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1955.
Žáry, Š.: Kde citróny kvitnú. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962.
Žáry, Š.: Úsmevné údolie. Bratislava: Smena 1976.
Žáry, Š.: Spanilej múzy osídla a vnady, alebo Malé literárne múzeum. Bratislava: Q 111 2001.
Žáry, Š.: Azúrová anabáza. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1972.
Žáry, Š.: Bratislavský chodec. Bratislava: PT 2004.
Žiranský: Gergeľove hodiny. Praha: L. Mazáč 1935.
Žiranský, Š.: Srienovskí národovci. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej ligy 1935.

Späť na úvod


Zoznam umeleckej literatúry: Monografie k autorom

Ballek Ladislav 
Hochel, I.: Príbeh ako princíp, 2005
kol.: Literárne dielo Ladislava Balleka (zborník z literárnovednej konferencie), 2003

Bednár Alfonz
Plutko, P.: Alfonz Bednár, 1986
Truhlář, B.: Alfonz Bednár, 1988

Beniak Valentín
Gregorec, J.: Básnický svet Valentína Beniaka, 1970
kol.: Básnik Valentín Beniak, 1994
Šmálov, J.: Valentín Beniak – básnik nadosobný, nedat.
kol.: Valentín Beniak (zborník k storočnici narodenia), 1994

Benka Martin
kol.: Za umením (spomienky a úvahy), 1958

Bezruč Petr
Rektorisová, K.: Národní umělec Petr Bezruč, 1947
Smolka, Z.: Básník mezi legendami, mýtem a realitou, 2002

Bodenek Ján
Jurčo, J.: Premeny Bodenkovej prózy, 1981
kol.: Ján Bodenek (zborník), 1991

Bunčák  Pavel
Švecová, A.: Personálna bibliografia, 1995 

Brtáň Rudo
kol.: Rudo Brtáň. Živé roky I., 2002

Čajak Ján
Šimkovič, A.: Dielo Jána Čajaka, 1964

Čelakovský František
Vladyka, J.: F. L. Čelakovský, 1949

Černý Václav
Vanovič, J.: Osobnosť Václava Černého, 1999

Dušek Dušan
Kršáková, D.: Dušan, Dušek, 2002

Feldek Ľubomír
Bílik, R.: Ľubomír Feldek, 2000
Gregorová Hana
kol.: Hana Gregorová – Slovenka pri knihe, 2007

Hamada Milan
kol.: Milan Hamada – Personálna bibliografia, 1993

Hečko František
Janu, J.: František Hečko – profily, 1967

Hodža Michal Miloslav
Rosenbaum, K.: Michal Miloslav Hodža, 1948

Hollý Ján
kol.: Ján Hollý očami svojich súčasníkov, 1963

Horák Jozef
Horák, K.:  Významové a výrazové dominanty prózy Jozefa Horáka, 1992
Horák, K.: Medzi sujetom a tézou, 1999
kol.: Jozef Horák (zborník), 1999

Horov Pavol
Bagin, A. – Zambor, J.: O diele Pavla Horova, 1980
kol.: Pavol Horov (zborník), 1986
Jurčo, J.: Básnik Pavol Horov, 1986

Horváth Ivan
Kuzmíková, J.: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha, 2006

Hroboň Samo Bohdan
kol.: Dotyky s múzou, 1981

Hronec Víťazoslav
kol.: Život a dielo troch (Víťazoslav Hronec, Gregor Papuček, Ondrej Štefanko), 2001

Hronský Jozef Cíger
kol.: Herold slova, krásy a lásky (katalóg k výstave), 1996
Maťovčik, A.: J. C. Hronský – život a dielo, 2003
Matuška, A.: J. C. Hronský, 1970
Bátorová, M.: J. C. Hronský a moderna, 2000
kol.: J. C. Hronský – Zažíhanie svetiel, 1996

Hurban Jozef Miloslav 
Mináč, V.: Zobrané spory J. M. Hurbana, 1974

Hudík Pavol
kol.: Život a dielo Pavla Hudíka, 2007

Hviezdoslav Pavol Országh
Bujnák, P.: P. O. Hviezdoslav, 1919
kol. P. O. Hviezdoslav – text a kontext, 1975
Šmatlák, S.: Hviezdoslav, 1961
Gbúr, J.: Hviezdoslav a česká poézia, 1998

Hrúz Pavel
Barborík, V.: Pavel Hrúz, 2000

Chalupka Ján
kol. Ján Chalupka – slovenský Európan od Hrona (zborník), 1991
Noskovič, A.: Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 1995

Chrobák Dobroslav
kol.: Poézia Chrobákovej prózy (zborník), 1977
Bob, J.: Moderný tradicionalista Dobroslav Chrobák, 1964

Chudoba Andrej
kol. Život a dielo Andreja Chudobu, 1998

Jaroš Peter
kol.: Život a dielo Petra Jaroša, 2000
Timura, V.: Peter Jaroš, 1999
Timura, V.: Peter Jaroš, 1999

Jašík Rudolf
kol.: Rieky, hory, hviezdy a človek – cesta a posolstvo R. Jašíka, 1978
Matuška, A.: Rudolf Jašík, 1964
kol.: Seminár o živote a diele, 1979

Jesenský Janko
Petrus, P.: Lista Janka Jesenského I. – 1988
Jesenská Zora
Fraňová, E. – M.: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská, 2007 

Jilemnický Peter
Špitzer, J.: Peter Jilemnický, 1955
Truhlář, B.: Peter Jilemnický – spisovateľ – bojovník I., 1955
Truhlář, B.: Peter Jilemnický – spisovateľ – bojovník II., 1955
kol.: Peter Jilemnický – Personálna bibliografia, 1979

Jégé Ladislav Nádaši
Gregorec, J.: Dielo L. N. Jégého, 1957
Petrík, v.: Človek v Jégého diele, 1979
kol.: O diele Ladislava Nádašiho Jégého (zborník) 1987

Kadlečík Ivan
Matejovič, P.: Ivan Kadlečík, 2001
kol.: Ivan Kadlečík – Personálna bibliografia, 1998

Karvaš Peter
Hradileková, K.: Prozaický svet Petra Karvaša, 2000
Kollár Ján
kol.: Legenda o veľkom Slovanovi, 1974

Kostra Ján
Chorváth, M.: Básnické dielo Jána Kostru, 1962

Kováč, Mikuláš
kol.: Mikuláš Kováč – Personálna bibliografia, 1994
Šmihla, Š. – Balko, S.: Svedectvo o stave ľudskej duše (koláž dokumentov a spomienok na básnika M. Kováča), 1994

Kráľ Fraňo
Jurčo, J.: Próza Fraňa Kráľa, 1978
kol.: Národný umelec Fraňo Kráľ, 1953
Kněžek, L.: Fraňo Kráľ, 1953
Kněžek, L.: Národný umelec Fraňo Kráľ, 1981
Klátik, Z.: Fraňo Kráľ, 1953

Kráľ Janko
Pišút, M.: Janko Kráľ a jeho dráma sveta, 1948
Brtáň, R.: Život básnika Janka Kráľa, 1972

Krno Miloš
Truhlář, B.: Miloš Krno, 1987

Kukučín Martin
Mráz, A.: Poprevratové literárne dielo M. Kukučína, 1953
Noge, J.: Martin Kukučín – tradicionalista a novátor, 1962
kol.: Martin Kukučín (zborník), 1982

Lajčiak Milan
Hvišč, J.: Básnická cesta Milana Lajčiaka, 1988

Laskomerský, Gustáv Kazimír Zechenter
Oktavec, F.: Listy G. K. Z. Laskomerského, 1983

Lenčo Ján
kol.: Život a dielo Jána Lenča, 2009

Lukáč Emil Boleslav
Petrík, V. - Vanovič, J.: Čo zostalo z básnika?, 2000
Kostolný, A.: O poézii E. B. Lukáča, 1970

Mácha Karel Hynek
Šalda, F. X.: Magický básnik H. K. Mácha, 1958
Matuška Alexander
kol.: Alexander Matuška – foto
kol.: Alexander Matuška (zborník), 1986
Brtáň, R.: Janko Matúška – pevec  hymny, nedat. 

Mihálik Vojtech
Škamla, J.: Premeny poézie Vojtech Mihálika, 1969

Mináč Vladimír
kol.: Život a dielo Vladimíra Mináča, 1997
kol.: Vladimír Mináč – personálna bibliografia, 1981
Truhlář, B.: Vladimír Mináč, 1986
kol.: Rozhovory na diaľku s V. Mináčom, 1997
Noge, J.: Prozaik Vladimír Mináč, 1991

Moyzes Štefan
kol.: Štefan Moyzes, (zborník), 1971

Liba Peter
kol.: Peter liba – Personálna bibliografia, 2001

Novomeský Ladislav
Rosenbaum, K.: Ladislav Novomeský, 1974
kol.: V tenkej koži básnika – Laco Novomeský, 2004
kol.: Slovo o Ladislavovi Novomeskom, 1994

Ondrejov Ľudo
kol.: Ľudo Ondrejov (zborník), 1988
Klátik, Z.: Ondrejovov mýtus o slobode, 1969

Ondruš Ján
kol.: S dlaňou v ohni (básnické dielo J. Ondruša a hodnotové kritérá v literatúre), 2002

Okáli Daniel
kol.: Daniel Okáli, 1973

Palkovič Juraj
Vyvíjalová, M.: Juraj Palkovič, 1968

Petrovský Maršall Gustáv
kol.: Život a dielo Gustáva Maršalla – Petrovského, 1989

Poničan Ján
Rosenbaum, K.: Ján Poničan, 1977
kol.: Ján Poničan – Búrlivá mladosť 1920 – 1938, 1975
Chorváth, M.: Literárne dielo Jána Poničana, 1972

Plávka Andrej
Gregorec, J.: Syntéza Andreja Plávku, 1972
Rosenbaum, K.: Andrej Plávjka, 1977

Podjavorinská Ľudmila
Václavíková – Matulay, M.: Tvorba Ľudmily Podjavorinskej, nedat.

Rázus Martin
Gáfrik, M.: Rázusovské návraty, 1995
Gáfrik, M.: Martin Rázus I., 1998
Gáfrik, M.: Martin Rázus II., 2000
Juríček, J.: Martin Rázus – básnik a politika, 1993

Reisel Vladimír
Plutko, P.: Básnik Vladimír Reisel, 1989

Roy Vladimír
Brezina, J.: Básnik Vladimír Roy, 1961

Rúfus Milan
Nadrásky, K.: Milan Rúfus – poeta sacer, 2002
Marčok, V.: Milan Rúfus, 1985
kol.: Život a dielo Milana Rúfusa, 1997

Shaw Bernard
Tetauer  F.: Bernard Shaw, 1948

Sládkovič Andrej
Kraus, C.: Andrej Sládkovič, 1962
kol.: Andrej Sládkovič, 1980

Sloboda Rudolf
Prušková, Z.: Rudolf Sloboda, 2001

Smrek Ján
Kováč, B.: Poézia Jána Smreka, 1962

Stacho Ján
Hajko, D.: Ján Stacho, 1998

Šoltésová – Maróthy Elena
Garaj, J.: Elena Maróthy Šoltésová, 1939

Števček Ján
kol.: Rytier nádeje – spomienky na Jána Števčeka, nedat.

Šalda Fratišek Xaver
Štoll, L.: Občan F. X. šalda, 1977

Štefánik Milan Rastislav
Juríček, J.: M. R. Štefánik, 1969

Škarvan Albert
kol.: Život je zápas (Albert Škarvan), 1977
Šolochov Michail
kol.: Michail Šolochov, 1987

Štúr Karol
Rosenbaum, K.: Karol Štúr, 2000

Štúr Ľudovít
kol.: Ľudovít, Štúr – foto
Chovanec, J.: Názory Ľudovíta Štúra, 2005

Švantner František
Kuzmíková, J.: Život a dielo, 2012
Števček, J.: Baladická próza Františka Švantnera, 1962

Tablic Bohuslav
Brtáň, R.: Bohuslav Tablic, 1974

Tajovský Jozef – Gregor
Palkovič, P.: Dialógy s Tajovským, 1982
Palkovič, P.: Jozef Gregor Tajovským, 1972
kol.: Príbeh manželstva J. G. Tajovského a Hany Gregorovej, 1996

Tomášek Ján Pavol
Hleba, E.: Básne a listy J. P. Tomášeka,  1985

Ťažký Ladislav
kol.: Osobnosť a dielo L. Ťažkého (zborník), 2005 
kol.: Život  a dielo Ladislava ťažkého, 1994
Leikert, J.: Svedectvá Ladislava Ťažkého, 2011

Urx Edo
Drug, Š.: Edo Urx, 1962

Vajanský Svetozár Hurban
Petrus, P.: Svetozár Hurban Vajanský, 1978
Kusý, I.: Zrelý Vajanský, 1992
Juríček, J.: Vajanský – postavy a osudy, 1988
Červeňák, A.:  Vajanský a Turgenev, 1968
Kusý, I.: Mladý Vajanský, 1987
Mráz, A.: S. H. Vajanský, 1926

Vámoš Gejza
Okáli, D.: Burič – Gejza Vámoš, 1971
Barborík, V.: Prozaik Gejza Vámoš, 2006

Vansová Terézia
kol.: Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách, 2011

Wolker Jiří
Ryska, J.: Náš Jiří Wolker, 1956

Záborský Jonáš
kol: Jonáš Záborský – bibliografia I., 1975
kol: Jonáš Záborský – bibliografia II., 1975
Lazar, E.: Jonáš Záborský, 1956

Závada Vilém
Málkova, I. – Řehák, D.: Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech 

Zguriška Zuzka
Rampáková, Ľ.: Humoristka Zuzka Zguriška, 1990

Zúbek Ľudo
Jurčo, M.: Dielo Ľuda Zúbka, 1985

Žáry Štefan
kol. Štefan Žáry, 1989

Späť na úvod


Zoznam odbornej literatúry: Jazykoveda
(na zozname sa pracuje)

Späť na úvod


Zoznam odbornej literatúry: Literárna veda  
(na zozname sa pracuje)

Späť na úvod


Zoznam odbornej literatúry: Masmediálne štúdiá 
(na zozname sa pracuje)

Späť na úvod


 

Posledná aktualizácia: 01.06.2022