UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Laura HOĽANOVÁ

  

Mgr. Laura Hoľanová

Kontakt:
e-mail: laura.holanova@student.upjs.sk

            lau.holanova@gmail.com


telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

2019 – 2021: UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Mgr.)

2016 – 2019: UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom odbore masmediálne štúdiá (Bc.)

Vedeckovýskumne

sa venuje:

 

poetika Karola Horáka v literárnom, rozhlasovom a divadelnom texte  

Predmety, ktoré vyučuje:

 

úvod do štúdia mediálnej komunikácie

Najvýznamnejšie práce

a publikácie:

 

Divadelná, rozhlasová a televízna dráma Milana Lasicu a Júliusa Satinského (diplomová práca, FF UPJŠ, 2021)

Intertextualita v dráme Milana Lasicu a Júliusa Satinského (bakalárska práca, FF UPJŠ, 2019)

Posledná aktualizácia: 02.11.2021