UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Marián KOLÁR

                                                                          

  

Mgr. Marián Kolár

Kontakt:
e-mail: marian.kolar@tasr.sk

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie
1989 – 1994: Filozofická fakulta Prešov UPJŠ Košice; odbor slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra

Pracovné skúsenosti
6/2007 – doteraz: šéfredaktor, TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky)
1/2004 – 5/2007: manažér programu, Slovenský rozhlas – Rádio Regina Košice
1/2002 – 12/2003: šéfredaktor spravodajstva a publicistiky, Slovenský rozhlas – Rádio Regina Košice
6/1999 – 12/2001: redaktor, moderátor, Slovenský rozhlas – Rádio Regina Košice, Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko Bratislava
9/1995 – 5/1999: učiteľ slovenského a anglického jazyka, Gymnázium Poštová, Košice
10/1994 – 12/1994: učiteľ slovenského a anglického jazyka, Stredná poľnohospodárska škola, Lipany

Predmety, ktoré vyučuje:

 

rozhlasové spravodajstvo a publicistika

Posledná aktualizácia: 05.07.2017