UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Martin ŠMELKO

  

Mgr. Martin Šmelko

Kontakt:

telefón:  055 / 234 71 84

e-mail: martin.smelko@student.upjs.sk

miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorand

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

2018 – 2020: FF UPJŠ, magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, slovenský jazyk a literatúra – etická výchova (Mgr.)

2015 – 2018: FF UPJŠ, bakalárske štúdium v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra – aplikovaná etika (Bc.)

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

literárna a divadelná estetika vo filmovom tvare

Predmety, ktoré vyučuje:

 

staršia slovenská literatúra

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

 

Analýza a reflexia sociálno-etických tém v československom filme Škola otců (diplomová práca, FF UPJŠ, 2020)

Významné úspechy:

 

máj 2019: 1. miesto na Celoslovenskej študentskej vedecko- odbornej konferencii (CŠVOK) v Nitre v odbore etika; so súťažným príspevkom Kritika a reflexia spoločnosti v československej filmovej tvorbe

Posledná aktualizácia: 02.11.2021