UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Michal KALIŇÁK

  

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Kontakt:
e-mail: miso.kalinak@gmail.com
osobný web: www.misokalinak.skk

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy ǀ oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Vzdelanie
1999 – 2004: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra
2005: obhajoba rigoróznej skúšky
2011: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, obhajoba dizertačnej skúšky, študijný odbor: teória politiky

Prax
2000 – 2002: asistent predsedu Národnej rady SR
2002 – 2006: poslanec mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach
2004 – 2008: tlačový tajomník Mestského úradu v Prešove
2009 – 2010: predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Prešove
2009 – 2010: poradca a hovorca podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
2010 – vyučujúci na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach
od 2010 – poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove
2010 – 2012: hovorca Združenia miest a obcí Slovenska
2012 – predseda Správnej rady Nadácie Intenda
2012 – riaditeľ Tlačového a informačného odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
V minulosti bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka Slovo. Bol dlhoročným členom redakčnej rady a pravidelným prispievateľom magazínu Územná samospráva. Pravidelne publikuje aj v týždenníku Obecné noviny.

Jazyky
anglický – aktívne, ukrajinský – aktívne

Ocenenia
2005: INFOČIN, 2. miesto v kategórii Priateľ informácií

Predmety, ktoré vyučuje:

 

politologické aspekty masmediálnych štúdií

Posledná aktualizácia: 21.09.2020