UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Peter GETLÍK

  

Mgr. Peter Getlík, PhD.

Kontakt:
e-mail: getlikp@gmail.com ; peter.getlik@student.upjs.sk
telefón: 055 – 234 7139
miestnosť č. 314

Funkčné zaradenie:

 

odborný asistent

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

Vyštudoval masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracoval v oblasti internetového marketingu a marketingu sociálnych médií.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

divadelným postupom vo filmovom texte

Predmety, ktoré vyučuje:

 

kapitoly z dejín svetového filmu, úvod do dejín mediálnej komunikácie, online žurnalistika

 

   

 

Posledná aktualizácia: 29.10.2018