UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Peter VILHAN

  

Peter Vilhan

Kontakt:
e-mail: vilhan.peter@atk.sk

Funkčné zaradenie:

 

externý vyučujúci

Oddelenie:

 

oddelenie masmediálnych štúdií

Profesijný životopis:

 

Absolvent pedagogickej fakulty, odbor slovenčina – francúzština, 15 rokov divadelný herec, 20 rokov rozhlasový režisér, externá práca v dabingu.

Predmety, ktoré vyučuje:

 

rétorika

Posledná aktualizácia: 21.09.2020