UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Terézia KULÍKOVÁ

  

Mgr. Terézia Kulíková

Kontakt:
e-mail: tereziakulikova@gmail.com
telefón: 055 – 234 7184
miestnosť č. 317

Funkčné zaradenie:

 

doktorandka

Oddelenie:

 

oddelenie slovakistiky a literárnej vedy

Profesijný životopis:

 

V roku 2016 ukončila štúdium na FF UPJŠ v Košiciach v kombinácii učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra.

Vedeckovýskumne sa venuje:

 

lingvisticko-literárnej analýze slovenských ľudových piesní

Predmety, ktoré vyučuje:

 

staršia slovenská literatúra

Najvýznamnejšie práce a publikácie:

   
Posledná aktualizácia: 05.07.2017