UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prihlás sa k nám na doktorandské štúdium!


Možnosť podávania prihlášok na PhD. štúdium Integratívnej sociálnej práce predĺžená do 15.6.2019!

 

Milé študenky, študenti, absolventky a absolventi Mgr. stupňa štúdia sociálnej práce, FF UPJŠ predlžuje možnosť podávania prihlášok na PhD. štúdium do 15.6.2019.

K prihláške je nutné pripojiť návrh projektu výskumu k vami vybranej téme. Témy aj s ďalšími podmienkami sú zverejnené na webe: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/

Prijímacie konanie sa bude konať dňa 26.6.2019 o 13:00 v budove FF UPJŠ, Sokrates (Moyzesova 9, Košice), na 2. poschodí.

 

Tešíme sa na Vás!

Posledná aktualizácia: 03.06.2019