UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra filozofie a dejín filozofie

 

Aktuality:

 

 

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:
Katedra filozofie a dejín filozofie UPJŠ
Moyzesova 9
040 01 Košice

Katedra filozofie a dejín filozofie (AIS)


Zobraziť Aristoteles, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Posledná aktualizácia: 12.09.2019