UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slovotvorné teórie III & Typológia a univerzálie v slovotvorbe IV

 

KAA FF UPJŠ v spolupráci so SKASE organizuje ďalšiu edíciu konferencie Slovotvorné teórie III & Typológia a univerzálie v slovotvorbe IV. V dňoch 27. - 30. 6. 2018 privíta na svojej pôde plenárnach prednášajúcich:
Balthasar Bickel, University of Zurich
Dirk Geeraerts, KU Leuven
Nicola Grandi, University of Bologna
Bernd Heine, University of Cologne
Susan Olsen, Humboldt University, Berlin
Frans Plank, Konstanz University

Súčasťou konferencie budú aj dva samostatné workshopy:
Revisiting paradigms in word-formation 
- koordinátori: Aleksandra Bagasheva (University of Sofia) a Jesus Fernandez Dominguez (University of Granada)
Elicitation and texts studies in field research (derivational morphology and beyond)
- koordinátori: Nina Sumbatova (Russian State University) a Valentin Vydrin (INALCO Paris)

Viac info je na:
http://kaa.ff.upjs.sk/en/event/33/word-formation-theories-iii-typology-and-universals-in-word-formation-iv

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2018