UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Konferencie a semináre 2010/2011

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny

  Doktorandská konferencia
pre študentov, školiteľov a odborníkov pôsobiacich v doktorandských programoch

5. - 7. mája 2011
Univerzita P. J. Šafárika Košice, Slovensko


Filozofická fakulta UPJŠ Košice (Katedra histórie)
Univerzita Miskolc, Filozofická fakulta (Historickovedný inštitút)

vedecko-odborná konferencia

História a kultúra – model multikultúrnej a cezhraničnej spolupráce
v regióne Východného Maďarska a Východného Slovenska

14. apríla 2011

Rektorát UPJŠ Košice, Šrobárová 2

Organizátor: Generálny konzulát MR v Košiciach


 

Druhé sympózium Substance Use and Abuse among University Students
od 25. do 27. novembra 2010 v Košiciach
 
Téma: „Životná perspektíva a so zdravím súvisiace správanie sa študentov

podrobné informácie na http://www.vvupp.sk/sk/home-essus.html

 

 advert-essus2.jpg


 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta

Katedra psychológie
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 
 
konferencia
 
Psychologia Cassoviensis 2010
 
Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie
 
14. - 15. októbra 2010
 Konferenčné priestory FF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2
 

 


 

Pozvánka na IV. medzinárodné filozofické sympózium

DEJINY FILOZOFIE AKO FILOZOFICKÝ PROBLÉM

14. - 15. októbra 2010, Košice

 

Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ
v spolupráci s Regionálnym združením partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA n. o.
vedecká konferencia
  

Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii

 Čas a miesto konania:
8. októbra 2010 od 9.00 hod.
Historická aula Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ul. Šrobárova 2, Košice

 


 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach

1. vedecká konferencia k dejinám Košíc

Košice a dejiny – dejiny Košíc
(stav výskumu a jeho perspektívy – teoretické a praktické schémy výskumu dejín mesta)

16. - 17. septembra 2010
zasadacia miestnosť Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice

 

Posledná aktualizácia: 04.12.2015